estand_fira-prat-2.jpg

Estand L9 a la Fira del Prat