emily-la-600x400.jpg

Emily Zamourka en un reportatge a Los Angeles Times / Fotografia: Robert Gauthier