col_00008_63498_opt.jpg

Exterior de l'estació Gunardó / Hospital de Sant Pau L4 / Foto: TMB