bitlletsenzillbus_8.jpg

El bitllet senzill electrònic de bus es pot comprar a través de la TMB App / Foto: Pep Herrero (TMB)