63-imatges_amiant2.jpg

Imatge quotidiana del metro de Barcelona