Curiositats

Captura d'un moment del vídeo dels sons de Barcelona / jtrvls
Captura del vídeo Snow Day
Captura del vídeo de BVG / BVG Youtube
Les xocolatines marquen les diferents línies del metro de Londres / Londonist