Author
Gustau Lamadrid

Paral·lel, una estació d’enllaç que compleix 50 anys

El 17 de juny del 1970, fa ara 50 anys, la línia 3 del metro es prolongava des de Drassanes fins a la nova estació de Paral·lel.

Batejada originalment amb el nom de Pueblo Seco, l'entrada en servei de l'estació que avui coneixem com a Paral·lel va ser el resultat d'una nova prolongació de la línia 3 del metro (Lesseps–Drassanes). Una obra que va haver de superar les nombroses dificultats que presentava un terreny sorrenc i les filtracions d’aigua provocades per la proximitat del mar.

La línia 3 és la denominació que va passar a tenir la línia I del Gran Metropolità arran de la municipalització de la xarxa i de la posterior fusió amb el Metro Transversal, després de la qual es va haver de renovar i ampliar, ja que tant els trens que prestaven servei con els túnels i estacions havien quedat molt desfasats. La primera d’aquestes actuacions va ser la prolongació de poc més de 630 metres fins a la nova estació de Drassanes, a la qual seguiria la construcció d’un segon tram de 627 metres per arribar al Poble-sec.

Una estació compartida

La construcció del nou tram fins a l'estació de Paral·lel va resultar molt laboriosa. Part del seu traçat estava sota el nivell freàtic i les filtracions d'aigua constants i el terreny, molt arenós, tampoc ajudaven. A més, es va haver d'enderrocar una part del túnel de la que havia de ser la prolongació subterrània del Funicular de Montjuïc fins a la Rambla, un projecte que no va tirar endavant (https://noticies.tmb.cat/historia/breu-historia-de-lantic-metro-inacabat-carrer-nou-de-rambla).

L'estació de Paral·lel està situada a 9 metres de fondària a l'avinguda del mateix nom, entre la ronda de Sant Pau i el carrer Nou de la Rambla, i disposa de dos nivells i un passadís d'enllaç amb l'estació inferior del Funicular de Montjuïc.  Originàriament, l’equipament comptava amb dos vestíbuls i dues andanes, però l'any 1997 s'hi van afegir dues noves andanes per donar servei a la línia 2, de la qual és també inici i final i amb la qual comparteix els accessos i la resta d'instal·lacions.

Com a curiositat, cal destacar que l'any 1975 es va prolongar la línia 3 des de Paral·lel fins a Zona Universitària. No obstant, aquest nou tram va denominar-se línia 3B, ja que el gàlib i la diferent presa de corrent obligaven a fer un transbordament d'una andana a l'altra per continuar el recorregut. Aquesta situació va durar fins al 1982, amb la unificació de tota la línia, moment en què l'estació de Paral·lel va prendre també definitivament el seu nom actual.   

La darrera intervenció a l'estació data de l'any 2017, quan s'hi va realitzar una rehabilitació completa (https://noticies.tmb.cat/transport/estrenam-destaca-millores-fetes-obres-de-renovacio-metro-de-parallel) per resoldre diversos aspectes estructurals i millorar la ventilació, la funcionalitat dels espais i els accessos.


Imatge de l'accés de l'estació Pueblo Seco (actual Paral·lel) l'any 1972 / Foto: Arxiu TMB

Darrera modificació
dimecres, juny 17, 2020 - 08:00

Source URL: https://noticies.tmb.cat/historia/parallel-estacio-denllac-que-compleix-50-anys