21.09.2022
Author
Premsa TMB

Alteracions servei d’autobusos per convocatòria d’aturada (del 22 al 30 de setembre)

Subtítol

La Generalitat ha decretat uns serveis mínims que es mouen entre el 20% i el 40% segons els dies, i que TMB considera insuficients

Com a conseqüència de la convocatòria d’aturada parcial plantejada pels sindicats ACTUB i CGT, prevista per al dia 22 de setembre de 2022, de 0.00 a 24.00 hores i, per l’altra banda, la situació de vaga formulada pels sindicats SIT, CCOO, UGT, ACTUB i CGT, a l’empresa Transports de Barcelona, SA, que està prevista per als dies 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 de setembre de 2022, de 2.00 a 4.00 hores, de 10.00 a 12.00 hores i de 21.00 a 23.00 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores de l’empresa, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha dictat una ordre que estableix la prestació de serveis essencials durant aquesta aturada i fixa com a serveis mínims per al dia 22 de setembre de 2022 del 40% del servei de 6.30 a 9.30 hores i de 16.00 a 20.00 hores i el 20% per a la resta del dia i garantir un “Bus de barri” per línia.

Per als dies 23, 27, 28, 29 i 30 de setembre de 2022 el 20% del servei atès que les franges horàries de la vaga corresponen amb hores vall, i per als dies 24, 25 i 26 de setembre de 2022, coincidint amb les festes de la Mercè, el 33% del servei.

TMB considera insuficients els serveis mínims establerts i vol expressar-hi la seva disconformitat.

TMB informa de manera continuada de l’abast de les alteracions i de l’estat del servei pels seus canals habituals, en especial el web corporatiu (https://www.tmb.cat/ca/transport-barcelona/servei-metro-bus/avisos) i el perfil de Twitter @TMBinfo (https://twitter.com/TMBinfo), que farà el seguiment en temps real de la situació.

Una vaga innecessària

Davant les causes esgrimides per a la convocatòria de vaga, TMB recorda que els representants sindicals han tancat la porta al diàleg, sense valorar les propostes de la companyia i reiterant les seves demandes maximalistes, malgrat l’advertiment que aquestes exigències suposen una vulneració de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que estableix un increment salarial màxim per a les empreses públiques del 2% aquest any.

A més, existeix un acord amb motiu de la sortida de la vaga, que es va convocar el passat mes de febrer, per a la creació d’un Bonus Anual, de caràcter variable, per un import màxim de 610 euros que representa un increment addicional de l'1,5%. Aquest acord té valor de conveni i el seu abonament està condicionat precisament a la signatura definitiva del conveni.

La Direcció ha arribat a tots els límits legals que podia oferir i en un esforç extraordinari per evitar la vaga, que causarà problemes de mobilitat a la ciutadania i que no és bona per als treballadors i tampoc per a l’empresa.

La Direcció de l’empresa referma la seva voluntat de negociar fins a l’últim segon per arribar a un acord en el marc de la legalitat vigent i evitar una vaga tan perjudicial per a tothom i que també tindrà un important cost econòmic per a la plantilla i per a Bus.

Darrera modificació
21.09.2022
Tema

Source URL: https://noticies.tmb.cat/sala-de-premsa/alteracions-servei-dautobusos-convocatoria-daturada-22-30-de-setembre