20.09.2022
Author
Premsa TMB

Els sindicats refusen negociar a la darrera taula de mediació

El Comitè de Vaga de Bus ha refusat entrar a la negociació de les últimes propostes plantejades per l’empresa a la tercera taula de mediació convocada avui per la conselleria de Treball de la Generalitat.

Els representants sindicals han tancat la porta al diàleg, sense valorar les propostes de la companyia i reiterant les seves demandes maximalistes, malgrat l’advertiment que aquestes exigències suposen una vulneració de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que estableix un increment salarial màxim per a les empreses públiques del 2% aquest any.

L’empresa accepta que els increments siguin els màxims que permeti la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat durant tota la vigència del conveni. En cas que el Govern modifiqués aquest límit vigent del 2% per aquest any, l’empresa ho aplicaria automàticament. 

A més, existeix un acord amb motiu de la sortida de la vaga, que es va convocar el passat mes de febrer, per a la creació d’un Bonus Anual, de caràcter variable, per un import màxim de 610 euros que representa un increment addicional de l'1,5%. Aquest acord té valor de conveni i el seu abonament està condicionat precisament a la signatura definitiva del conveni.

La Direcció ha arribat a tots els límits legals que podia oferir i en un esforç extraordinari per evitar la vaga, que causarà problemes de mobilitat a la ciutadania i que no és bona per als treballadors i tampoc per a l’empresa, avui ha plantejat diverses millores en resposta als 12 punts de la plataforma sindical. Entre les propostes cal destacar:

•           Garantir la jubilació parcial amb una millora de dies i condicions.

•           Reduir la jornada anual en un dia.

•           Abonar als conductors els desplaçaments a la presa de servei fora de les cotxeres.

•           Garantir la pujada màxima salarial que estableixi la llei per als quatre anys de vigència del conveni.

La Direcció de l’empresa referma la seva voluntat de negociar fins a l’últim segon per arribar a un acord en el marc de la legalitat vigent i evitar una vaga tan perjudicial per a tothom i que també tindrà un important cost econòmic per a la plantilla i per a Bus.

Darrera modificació
20.09.2022
Tema

Source URL: https://noticies.tmb.cat/sala-de-premsa/sindicats-refusen-negociar-darrera-taula-de-mediacio