Author
Carme Becerra

El Pla de Responsabilitat Social de TMB: un compromís més enllà de la mobilitat

TMB vehicula a través d’aquest pla la seva contribució a un model de desenvolupament sostenible i a una societat més equitativa i integradora.

El passat febrer, TMB va presentar el seu Pla de Responsabilitat Social i Sostenibilitat (RSiS), un full de ruta que, en consonància amb el Pla Estratègic 2025, traça les línies mestres dels compromisos i objectius que es marca la companyia per als pròxims anys.

L’oferta de mobilitat de TMB juga un paper important en la vida diària dels habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona. No només perquè absorbeix bona part de la demanda de l’àmbit que cobreix, sinó també per la repercussió que té com a operador referent, així com pels valors de servei públic que hi ha darrere la seva gestió.

El document deixa escrit el compromís de TMB de contribuir a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) recollits a l’agenda 2030 de Nacions Unides. Hi juguen un paper destacat els ODS relacionats amb la sostenibilitat mediambiental i la lluita contra el canvi climàtic, però no només.

Aportar a la societat

El Pla de RSiS estableix cinc eixos d’actuació que inclouen àmbits com la gestió responsable, ètica i transparent, l’accessibilitat, el compromís amb la societat i les generacions futures o l’aportació de valor ambiental.

L’objectiu de TMB, com a empresa de transport públic, és desenvolupar la seva missió aportant valor a la societat. Ho fa de diverses formes, algunes inherentment lligades a l’impacte de la mobilitat en el medi ambient. Aquí s’inclourien estratègies ja en marxa com la progressiva renovació de la flota de bus, amb la vista posada en aconseguir una substancial reducció de les emissions contaminants.

Altres formes de contribució social tenen a veure amb la promoció de l’equitat, la igualtat o la diversitat, fomentant-la tant des de les xarxes que opera TMB com a la mateixa empresa. En són exemples les iniciatives per propiciar l’accés de la dona a llocs de feina on encara hi és poc representada, el pla de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a les xarxes de metro i autobús o el protocol contra l’LGTBI-fòbia, entre moltes d'altres.

L’ús eficient dels recursos també esdevé un valor en si mateix. De fet, un estudi de la Universitat Pompeu Fabra va calcular quin havia estat el retorn al territori de l’activitat de TMB a partir de la suma dels impactes econòmic, social i mediambiental de TMB. La conclusió va ser que, l’any 2019, cada euro públic que rebia l’empresa el retornava multiplicat per 6,5.

El Pla de RSiS s’ha desenvolupat amb l’horitzó 2030, i vol fixar la responsabilitat social com un element transversal en totes les accions de la companyia. El document (https://www.tmb.cat/documents/20182/111197/Pla+de+responsabilitat+social+i+sostenibilitat+de+TMB_ca/47510c86-f839-42c4-9e0e-5abee959bb4b) inclou també els indicadors que permetran fer el seguiment de l’aplicació del full de ruta.

Darrera modificació
dijous, agost 25, 2022 - 11:22

Source URL: https://noticies.tmb.cat/empresa/pla-de-responsabilitat-social-de-tmb-compromis-mes-enlla-de-mobilitat