Author
Laura Martínez

Nou sistema de detecció d'incendis en els remodelats trens de la sèrie 2100 de la L4

Ja s'han modernitzat quasi bé la meitat de les 12 unitats que daten dels 1997-2001. Actualment hi ha 4 unitats reformades, una en proves i una altra en remodelació. Ara s'ha instal·lat un prototip de detecció d'incendis que s'implementarà a totes les unitats i que s'ha testejat en la tercera unitat remodelada.

Reformar trens que passen dels 20 anys d’antiguitat és una pràctica habitual en la gestió del material mòbil ferroviari, perquè amb un cost moderat se’ls pot allargar la vida i equiparar-los amb els més moderns.

Els cinc cotxes  amb la composició formada pels cotxes 2125-2126-2407-2127-2128 són els que es troben ara a mateix a Lleida, a les instal·lacions de l’empresa Tradinsa, adjudicatària dels treballs de reforma de les 12 unitats per un import de 16,1 milions d’euros. Els treballs de reforma estan programats de manera que no afecten la prestació del servei diari a la línia 4 de metro, amb una entrega esglaonada de 2-3 unitats per any.

Quines són les millores?

La remodelació dels cotxes 2100 comporta canvis tècnics, d'estètica i d'equipament. Entre les novetats, les més visibles són la disposició longitudinal dels seients, la il·luminació interior amb tecnologia LED i la nova situació dels agafadors. Es manté la reserva de dues zones per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), situades als cotxes extrems, a prop de les cabines de conducció. Un polsador permetrà a l'usuari de la zona PMR avisar el motorista de la seva intenció de baixar del tren. A més a més, totes les portes tindran indicadors lluminosos de tancament per millorar la seguretat dels viatgers amb dificultats auditives.

Com a millores estructurals, entre d'altres, es renova el passadís entre cotxes, se substitueixen els dipòsits principals d'aire comprimit i s'executa un retrofit dels relés dels armaris de baixa tensió. També es fa una inspecció de les possibles fissures i de l'estat dels suports i les soldadures dels equips muntats sota el bastidor.

Pel que fa a la seguretat, es revisen els mecanismes de totes les portes d'accés, es redistribueixen els extintors i s'instal·la una nova senyalització òptica sincronitzada amb el tancament de portes

A banda de les feines orientades a millorar la funcionalitat i la seguretat, en la remodelació també s'aborden altres accions a l'interior per millorar-ne el confort, com ara la substitució del paviment. A l'exterior es faran reparacions de la xapa en els llocs que calgui i s'introduiran petites modificacions estètiques, però alhora funcionals, com els nous indicadors lluminosos laterals. Finalment es vinilaran les caixes diferenciant entre el blanc de fons i el vermell de les portes, perquè el contrast cromàtic afavoreix l'accessibilitat de les persones amb discapacitat visual.

Una darrera novetat és la implementació d'un nou prototip de detecció d'incendis (SDI). Aquest sistema, testejat en la tercera unitat remodelada, s'instal·larà a la resta d'unitats de la sèrie 2100.

Sistema de detecció d'incendis SDI
Darrera modificació
dimecres, maig 18, 2022 - 09:48

Source URL: https://noticies.tmb.cat/transport/nou-sistema-de-deteccio-dincendis-remodelats-trens-de-serie-2100-de-l4