Author
Oriol Pàmies

Fotos: formigonat de la nova plataforma de via entre La Sagrera i Congrés

Les obres de millora de la línia 5 de metro avancen a bon ritme també al tram de túnel entre les estacions de Verdaguer i Sagrada Família.

Quan han transcorregut tres dies des de l’inici de les obres de modernització de la plataforma de via en diferents punts de la línia 5 de metro, els treballs estan notablement avançats, segons hem pogut comprovar aquest matí, en què també hem verificat el funcionament del dispositiu d’informació als usuaris, l’ús preferent de les rutes alternatives a través d’altres línies de metro i la disponibilitat del servei complementari amb autobusos.

L’actuació progressa simultàniament en els tres sectors en què es treballa per Setmana Santa, entre els dies 9 i 18 d’abril (a l’estiu s’executarà la part principal de la reforma integral de les vies entre Horta i Congrés). Un factor decisiu del bon ritme dels treballs és el rendiment del nou pou tècnic obert a la cruïlla del carrer Provença i l’avinguda Gaudí, per on s’extreu runa i s’introdueix maquinària i materials directament al túnel de la línia 5. També s’utilitza un altre pou al carrer Garcilaso amb la mateixa finalitat.

Entrada de balast pel pou de Sagrada Família / Foto: Pep Herrero (TMB)

Pou de Garcilaso / Foto: Pep Herrero (TMB)

Diversos equips treballen simultàniament en els trams d’obra. Entre Verdaguer i Sagrada Família s’estan retirant el balast (llit de pedres que estabilitza la via), les travesses de fusta i les fixacions antigues i s’estan substituint per balast nou, travesses de formigó i fixacions elàstiques. També té propietats antivibratòries la manta amb què es cobreix la base dels murs laterals del túnel. Amb la renovació s’espera que es redueixin les incidències, millori el confort i remetin les vibracions en els edificis pròxims.

Al mateix temps, una altra brigada està renovant la plataforma de via existent entre les estacions de La Sagrera i Congrés. En aquest sector es retira el balast i es munta la nova via: carril en barres de 72 metres soldats elèctricament, travesses d’acer i fixacions elàstiques sobre una base de formigó (que s’injecta des del pou de Garcilaso a través d’uns 400 metres de mànega) en què es formen nous drenatges de gran capacitat per evacuar qualsevol entrada d’aigua. També es col·loca la manta antivibratòria a la base dels murs laterals. Aquest serà el tipus de superestructura de via que s’aplicarà a l’estiu a tot el tram fins a Horta.  

A prop de La Sagrera, però en sentit oposat, un altre equip està desmuntant l’aparell de via (mecanisme que facilita les maniobres de canvi de sentit dels trens) on se’n muntarà un altre de tipus bretelle, un equipament imprescindible perquè l’estació pugui continuar en servei com a terminal de l’L5 durant el tall de l’estiu i es mantingui la funcionalitat del conjunt de l’intercanviador metro-Rodalies.

Via en procés de formigonat entre La Sagrera i Congrés / Foto: Pep Herrero (TMB)

Muntatge de via entre La Sagrera i Congrés / Foto: Pep Herrero (TMB)

Retirada de balast al túnel de l'L5 entre La Sagrera i Congrés / Foto: Pep Herrero (TMB)

Obra del nou aparell de via a l'entrada de La Sagrera / Foto: Pep Herrero (TMB)

Via muntada sobre noves travesses i fixacions entre Verdaguer i Sagrada Família (Foto: Pep Herrero TMB)

Detall de les fixacions elàstiques en la nova plataforma de via (Foto: Pep Herrero TMB)

Col·locació del carril sobre les noves travesses / Foto: Pep Herrero (TMB

 

Darrera modificació
dilluns, abril 11, 2022 - 21:24

Source URL: https://noticies.tmb.cat/transport/fotos-formigonat-de-nova-plataforma-de-entre-sagrera-congres