Author
Rosa Avis

El transport públic de Barcelona, tercer d’Europa en accessibilitat i assequibilitat

Un informe elaborat per Clean Cities Campaign a partir de dades i indicadors de mobilitat neta i habitabilitat compara 36 ciutats europees i posiciona Barcelona i TMB, com a operador principal, com a referent en accessibilitat i assequibilitat

Barcelona és la tercera millor ciutat europea pel que fa a transport públic assequible i accessible, així s’extreu de l’informe elaborat per Clean Cities Campaign, només la superen París i Lisboa, en primer i segon lloc respectivament. Aquesta puntuació es basa en com d’assequible és el transport col·lectiu, dada que s’extreu comparant el cost de la majoria dels abonaments amb els ingressos mitjans per llar, així com en la seva accessibilitat, que es determina pel nombre d’estacions i parades per quilòmetre quadrat. Aquesta classificació de Barcelona reforça el paper de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), operador principal de transport públic de la capital catalana, com a referent en mobilitat accessible.

L’estudi s’ha realitzat a partir del càlcul de diversos paràmetres de 36 ciutats del nostre continent i apunta el canvi als vehicles elèctrics com a fonamental per assolir una mobilitat amb zero emissions. Una altra part de l’informe, basada no només en el transport públic sinó també en d’altres dades, com ara quant d’espai segregat es destina a vianants i ciclistes, polítiques de mobilitat o concentració de partícules contaminants a l’aire, situa Barcelona en desè lloc. L’informe destaca que ”Barcelona es troba entre les ciutats amb la puntuació total més alta tot i que adverteix que, en general, les ciutats del nord d’Europa obtenen millors resultats.

A l’estudi es remarca que les mesures locals que aposten per una xarxa de transport públic fiable, robusta i assequible, que circula a partir d’energies renovables, així com les polítiques eficaces destinades a descarbonitzar els vehicles, poden suposar una gran diferència entre ciutats en l’èxit a l’hora de crear les condicions per a un futur de mobilitat neta, com és el cas de Barcelona i tota la seva àrea metropolitana. Conclou, però, que totes les ciutats analitzades necessiten realitzar millores significatives en diversos àmbits per arribar a zero emissions; en el nostre cas subratlla que estem en el bon camí pel que fa a mobilitat neta i descarbonització, però en aquesta transició cal la implicació de ciutadania, empreses i governs, segons assenyala el mateix informe.

Clean Cities Campaign

L’estudi va ser elaborat entre maig i desembre del 2021 amb diferents indicadors relacionats amb la mobilitat urbana sostenible i l’habitabilitat, amb un objectiu: proporcionar un punt de referència sòlid i transparent dels resultats de les 36 ciutats europees analitzades i animar-les a millorar en les àrees en les quals registren una menor puntuació elaborant un full de ruta clar i pragmàtic.

La Clean Cities Campaign (Campanya per unes Ciutats Netes) és una coalició europea formada per ONG i grups de base, entre els quals Ecologistes en Acció i ConBici, que tenen com a objectiu animar les ciutats a fer la transició cap a una mobilitat d’emissions zero per al 2030. La campanya defensa la mobilitat activa, compartida i elèctrica per a un futur urbà més habitable i sostenible, que també requereix l’eliminació progressiva dels vehicles contaminants de les ciutats en una dècada.

Enllaç a l’estudi aquí (https://cleancitiescampaign.org/city-ranking/).

Darrera modificació
divendres, març 18, 2022 - 07:33

Source URL: https://noticies.tmb.cat/transport/transport-public-de-barcelona-tercer-deuropa-accessibilitat-assequibilitat