Author
Redacció

La futura llei de mobilitat sostenible prioritza el transport públic i els modes actius

El text de l’avantprojecte, ara en tràmit d’audiència, declara la mobilitat com un dret social de la ciutadania i aposta per la descarbonització i la digitalització.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha tret a exposició pública l'avantprojecte de Llei de Mobilitat Sostenible, després que la setmana passada rebés el vistiplau del Consell de Ministres. Es tracta d’un un nou marc regulatori per al transport i la mobilitat a tot Espanya que s’inspira en quatre eixos: la mobilitat com a dret social de la ciutadania, la descarbonització, la digitalització i l’eficiència de les inversions.

La nova llei garanteix la contribució de l'Estat al sosteniment del transport urbà col·lectiu mitjançant un sistema homogeni per a totes les ciutats i predictible en el temps. A més, estableix l'obligació que les administracions vetllin per incentivar i promoure les solucions de mobilitat més sostenibles, amb prioritat per a la mobilitat activa i el transport públic col·lectiu. “Es tracta d'avançar en la transformació de la ciutat dels cotxes a la ciutat de les persones”, assegura el ministeri promotor del text.

Formació en mobilitat

Els mitjans han destacat una de les novetats de l’avantprojecte: la cobertura que dona a la possible implantació de peatges urbans en les zones de baixes emissions, possibilitat que queda en mans dels ajuntaments. Però n’hi ha d’altres. En el vessant social, la llei fomenta la realització de campanyes de conscienciació i sensibilització per a tota la ciutadania en matèria de mobilitat sostenible i segura, i preveu la introducció de formació en aquest àmbit al llarg de tot el currículum, des de l'etapa escolar, amb continguts d'educació viària, convivència i ús de tots els modes de transport i mobilitat sostenible en condicions de seguretat.

A més, s'introdueix l'obligació que les empreses de més de 500 treballadors disposin de plans de mobilitat sostenible a la feina. Aquests plans es consideren una eina imprescindible per avançar en l’impuls de la mobilitat sostenible en els trajectes d’anada i tornada a la feina. Les empreses poden optar per diferents alternatives com ara potenciar la mobilitat activa, l'elèctrica, la compartida o el transport col·lectiu o bé apostar per flexibilitzar els horaris d'entrada i sortida i el teletreball.

Hi ha més informació i el text complet de l’avantprojecte al web del Mitma (https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad/ley-de-movilidad-sostenible-y-financiacion-del-transporte).

Darrera modificació
dimecres, març 9, 2022 - 09:59

Source URL: https://noticies.tmb.cat/transport/futura-llei-de-mobilitat-sostenible-prioritza-transport-public-modes-actius