30.11.2021
Author
Premsa TMB

Metro de Barcelona contracta electricitat d’origen renovable per als pròxims dos anys

Subtítol

La licitació conjunta dels metros de Barcelona, Bilbao i Màlaga i el tramvia de Múrcia s’ha resolt a favor d'Endesa Energía, SA

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha resolt per concurs públic la contractació del subministrament de l’energia elèctrica per a la xarxa de metro que gestiona per als anys 2022 i 2023 uns 275 gigawatts/hora (GWh) anuals, per un import estimat de 50 milions d’euros. El contracte,  fruit d’una licitació conjunta amb Metro Bilbao SA, Metro Málaga SA i Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, s’ha adjudicat a Endesa Energía, SA.

Amb aquest subministrament funcionaran els pròxims dos anys les cinc línies convencionals de metro de TMB, que junt amb les automàtiques, no incloses en la licitació, sumen 125 quilòmetres de longitud i transporten cada dia uns 1,2 milions de viatgers.

L’energia elèctrica és fonamental per al funcionament dels serveis ferroviaris, tant dels trens com de les instal·lacions, i una de les seves principals partides de despesa. D’aquesta manera, en els propers dos anys, entre les quatre xarxes ferroviàries promotores del concurs públic consumiran cap a 350 GWh, per un import estimat de 34 milions d’euros anuals (68,64 milions en total) més impostos, més la tarifa regulada que cada empresa liquida al seu distribuïdor. Aquest consum equival al de totes les llars d’una ciutat de la mida de Màlaga.

Un total d’onze empreses comercialitzadores del sector elèctric van ser convidades a participar en la licitació, set de les quals van presentar-hi una oferta. La proposta triada ha estat la d’Endesa, perquè era la més avantatjosa econòmicament. Com en els anteriors, el nou contracte —que està pendent de formalització— especifica que l’electricitat subministrada serà 100% d’origen renovable.

La licitació conjunta del subministrament per part de diverses empreses ferroviàries —des del 2009— té l’objectiu d’aconseguir les millors condicions de contractació possibles en cada moment, en el marc dels esforços que fan les empreses públiques i concessionàries per reduir costos i optimitzar recursos. Aquesta vegada, l’adjudicació ha pres la forma de contracte indexat, en el qual el preu s’ajusta segons l’evolució diària i horària del mercat. De la mateixa manera, el contracte conté una clàusula de flexibilitat que permet traslladar-lo a preu fix si les condicions del mercat ho aconsellen.

Darrera modificació
30.11.2021
Tema

Source URL: https://noticies.tmb.cat/sala-de-premsa/metro-de-barcelona-contracta-electricitat-dorigen-renovable-proxims-dos-anys