Author
Redacció

Un robot inspecciona els aparells de via per predir la necessitat de manteniment

Metro de Barcelona té en marxa un projecte en què s’utilitza el làser per precisar l’estat de conservació dels desviaments.

La tecnologia s’aplica cada vegada més al manteniment dels sistemes ferroviaris, també al d'uns elements crítics com són els aparells de via, que permeten les maniobres dels trens i sovint fan centenars de canvis de posició cada dia. Així, durant el mes d'octubre passat Metro de Barcelona ha engegat un projecte d'auscultació de desviaments o bifurcacions de vies mitjançant un robot.

En aquest projecte, el robot, anomenat Felix, elabora perfils dels desviaments cada 2 mil·límetres amb un sistema làser. Posteriorment, un programa de postprocessat permet fer-ne una reconstrucció en 3D i extreure'n els paràmetres geomètrics que indiquen l'estat de conservació del canvi de vies.

Respecte de l'auscultació clàssica, aquest sistema permet aconseguir un nombre més alt de dades, més precises i en menys temps. Aquestes dades queden emmagatzemades, bé per a consultes posteriors sense haver de baixar a la via, o bé per poder-les comparar amb mesures anteriors i establir patrons d'evolució del desgast en el temps. És a dir, canviar del sistema de manteniment preventiu actual a un sistema de manteniment predictiu.

Darrera modificació
dilluns, novembre 22, 2021 - 11:23

Source URL: https://noticies.tmb.cat/innovacio/robot-inspecciona-aparells-de-predir-necessitat-de-manteniment