Author
Carme Becerra

Barcelona, finalista del premi europeu que reconeix l'esforç en accessibilitat de les ciutats

La facilitat d'ús dels transports públics és un dels criteris que poden portar la capital catalana a ser reconeguda com a Ciutat Accessible 2022 per la Comissió Europea.

Des de fa dotze edicions, els Premis Ciutat Accessible (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1871&furtherEvents=yes#navItem-2), que organitza la Comissió Europea, reconeixen els municipis de més de 50.000 habitants amb menys obstacles per a les persones amb discapacitat.

En la convocatòria actual, Barcelona competeix amb Palma, Hèlsinki (Finlàndia), Lovaina (Bèlgica), Luxemburg i Porto (Portugal). Des del 2020, el reconeixement és també econòmic, enguany amb una dotació de 350.000 euros que es repartiran les tres guanyadores.

La creació del guardó respon a la promoció de la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat a la Unió Europea, també a través de l'eliminació de barreres i de l'impuls a l'accessibilitat.

Com a novetat, i amb motiu de la celebració de l'Any Europeu del Ferrocarril, es reconeixerà també el treball d'una localitat en fer accessibles les seves estacions de tren.

El transport per a tothom, un dels criteris valorats  

En escollir els candidats (que són preseleccionats primer per un jurat nacional i després per un d'europeu) es tenen en compte diversos camps d’acció. Així, s'estudien les iniciatives desenvolupades (o planificades) per aconseguir els objectius d'accessibilitat en quatre àrees, una de les quals els transports (la resta avaluen l'accessibilitat dels espais públics, de les TIC i altres formes d'informació i comunicació i els establiments i serveis públics.

També són criteris avaluables la coherència en el disseny i l'aplicació de les estratègies, la repercussió en la vida de les persones, la qualitat i sostenibilitat dels resultats aconseguits i la implicació activa de les persones amb discapacitat, les entitats representatives del col·lectiu i els experts en la matèria.

Els premis a les tres ciutats guanyadores es donaran a conèixer el proper 3 de desembre durant la Conferència del Dia Europeu de les Persones amb Discapacitat, organitzada per la Comissió Europea juntament amb el Fòrum Europeu de la Discapacitat.

Darrera modificació
divendres, novembre 12, 2021 - 08:02

Source URL: https://noticies.tmb.cat/societat/barcelona-finalista-premi-europeu-que-reconeix-lesforc-accessibilitat-de-ciutats