Author
Redacció

La tecnologia més avançada s’aplica a la ventilació dels trens del metro de Barcelona

Filtres d'alta durabilitat que retenen les partícules contaminants, sistemes intel·ligents que maximitzen l'entrada d'aire fresc i sensors que monitoritzen l'ambient

Al llarg de la crisi sanitària per la covid s'ha posat en relleu el paper primordial de la transmissió aèria del coronavirus per damunt de la via del contacte amb superfícies, i d'aquí la importància que han agafat els sistemes de renovació de l'aire en els vehicles de transport col·lectiu i en general en tots els espais compartits on es busca maximitzar les condicions higièniques. Avui podem donar detalls de la tecnologia més avançada que s'aplica a la flota del metro de Barcelona amb aquest objectiu.

Un total de 585 cotxes de les sèries 5000, 6000 i 9000 compten amb filtres de llarga durada i sistemes intel·ligents que augmenten la freqüència de renovació de l'aire. Una de les solucions implementades consisteix en la tecnologia de filtració de llarga durada, desenvolupada, certificada i patentada per Merak. Aquesta tecnologia pot retenir fins i tot partícules PM 2,5 (de 2,5 micròmetres), que en general són les que transporten contaminants.

La durabilitat d'aquests filtres és fins a quatre vegades més gran que la d'altres filtres comercials estàndard, mentre que ocupen el mateix espai i es poden instal·lar fàcilment en equips existents. Com a conseqüència d'aquesta optimització en la taxa de recanvi, s'obté tant un estalvi en els costos de recanvis i serveis com un benefici mediambiental a causa d'una menor generació de residus.

Més freqüència de renovació

A més d'aquesta nova tecnologia de filtració, s'han equipat els trens amb un sistema electrònic intel·ligent que regula la freqüència de renovació d'aire en funció de diferents factors com la càrrega de passatgers en cada cotxe o la temperatura exterior. D'aquesta manera es maximitza l'entrada d'aire fresc i es minimitza la recirculació d'aire de retorn a l'interior dels compartiments de passatgers. Amb això, s'arriba a duplicar el nombre de renovacions d'aire completes per passatger.

Segons el contracte adjudicat per TMB, també està previst que la mateixa firma instal·li properament en els trens de metro els nous filtres actius Cleanair. Gràcies a la seva estructura multicapa, aquests filtres són capaços de retenir patògens i partícules de pols d’entre 0,3 i 2,5 micres.

Aquesta tecnologia consisteix en una primera capa formada per elèctrodes que carreguen les partícules electrostàticament al seu pas. Posteriorment aquestes partícules, al passar per la segona capa del filtre, la qual també està carregada electrostàticament, queden retingudes a l’interior per atracció de càrregues oposades.

Addicionalment, en les flotes de les sèries 5000 i 6000 està en proves una nova tecnologia de sensorització que monitoritza la qualitat de l'aire a l'interior dels trens en temps real.

Combinant la instal·lació d'aquestes tecnologies, TMB destaca com a operador ferroviari que continua treballant per la millora en la qualitat de l'aire, no tan sols amb mesures d’eficiència energètica i reducció d’emissions, sinó també des del punt de vista sanitari, per protegir els seus passatgers i empleats en tot moment, i d’aquesta manera propiciar una recuperació completa de l’ús del transport públic com a vertebrador de la mobilitat metropolitana.

Darrera modificació
dimecres, octubre 27, 2021 - 08:08

Source URL: https://noticies.tmb.cat/innovacio/tecnologia-mes-avancada-saplica-ventilacio-trens-metro-de-barcelona