Author
Redacció

Barcelona, al capdavant de les ciutats espanyoles en mobilitat sostenible

L'estudi de la consultoria IdenCity corresponent al 2021 assenyala el transport públic, i en especial la xarxa de metro, com a punt fort de la capital catalana.

Madrid, Barcelona i Bilbao són les ciutats espanyoles que acrediten un grau més alt de compliment en la consolidació de la mobilitat sostenible, segons es desprèn de la segona edició de l'Índex de Mobilitat Sostenible de les Ciutats d'Espanya (IMSCE), corresponent a l'any 2021, realitzat per la consultoria IdenCity, especialitzada en processos de transformació de ciutats i territoris.

L'índex mesura, analitza i avalua els sistemes de mobilitat de 82 ciutats de tot Espanya i per primera vegada inclou també un estudi detallat de set àrees de transport públic integrat. Els resultats es poden consultar amb detall al web del projecte (https://www.idencityconsulting.com/indicemovilidadsostenible2021/).

L'informe assegura que les ciutats espanyoles continuen fent passos cap a la consolidació d'una mobilitat sostenible, amb un grau de compliment mitjà del 50,8%, superat clarament per ciutats com Madrid (63,6%), Barcelona (62,5%) i Bilbao (61%).

Accessibilitat i cobertura

Segons l'informe, Barcelona destaca per la prioritat d'ús del sòl destinat a infraestructures de transport i la longitud de vies adaptades per a ús dels vianants, l'accessibilitat i la cobertura en el transport públic, així com el servei de metro i el servei nocturn d'autobús. També despunta per la bona gestió i governança dels sistemes de mobilitat, la pressió fiscal als vehicles privats i pesants, la despesa i inversió municipal en protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica o la inversió i la despesa en transport públic.

En el costat oposat, l'índex reflecteix com a punts de millora la densitat de vehicles, així com els índexs d'accidents i de sinistralitat lleu en vies urbanes.

En general els estàndards de salut i seguretat són els que obtenen la millor puntuació mitjana en termes de compliment dins de l'IMSCE 2021, amb una qualificació d'un 89,9% i 84,4%, respectivament.

Un dels punts encara en vies de creixement, segons l'estudi, és el denominat preferències de la demanda dels serveis de mobilitat, que fa referència a la contribució i promoció per part dels governs municipals de l'ús del transport públic i col·lectiu, i en el qual Barcelona és l'única ciutat que sobresurt, amb un grau de compliment d'un 73,5%.

Una altra categoria amb seguiment desigual és la que fa referència a l'ordenament territorial i el desenvolupament urbà, que analitza les relacions recíproques entre la idoneïtat dels desenvolupaments urbanístics: el grau de compliment ascendeix a un 27,5% de mitjana, i Barcelona (62,5%), Sevilla (57,6%) i Salamanca (51,5%) són les més avantatjades.

L'Índex de Mobilitat inclou en la seva edició de 2021 per primera vegada un informe complementari i diferenciat de les àrees de transport públic integrat, que estudia la unitat que compon la metròpoli juntament amb els municipis que interactuen al seu voltant.
Les set àrees estudiades aconsegueixen un 55,1% de compliment en termes de mobilitat sostenible i, per ordre, l'àrea de Barcelona, composta per 17 municipis, obté el grau de compliment més alt, amb un 64,4%.

Darrera modificació
dimarts, octubre 19, 2021 - 08:52

Source URL: https://noticies.tmb.cat/transport/barcelona-capdavant-de-ciutats-espanyoles-mobilitat-sostenible