Author
Oriol Pàmies

La visió artificial entra en acció per mesurar les vies del metro

TMB i Virtualmech col·laboren en la confecció d'una base de dades perquè el manteniment de la infraestructura s'anticipi a les incidències.

Des de l'abril passat la unitat de Manteniment de Vies de Metro de Barcelona està fent servir un dispositiu de mesurament de vies incorporat en un tren de la línia 1 que permet la reconstrucció de la geometria de la via en els recorreguts durant l'operació normal. Mitjançant sensors de visió artificial, inercials i de posicionament, el dispositiu, creat per Virtualmech, empresa de base tecnològica amb seu a Sevilla, és capaç d'oferir valors precisos dels principals paràmetres d'amplada de via, peralt, anivellació, alineació i guerxament, així com mesures de l'estat de desgast ondulatori del carril.

Es tracta d'una aplicació de la tecnologia i del big data en la millora del manteniment de la infraestructura que ha de repercutir en la prevenció d'incidències en la xarxa de metro que opera TMB. Perquè les dades, recollides diàriament, s'integraran en la plataforma en línia de manteniment Davana de Smart Motors, firma especialitzada en manteniment predictiu, cosa que permetrà el llançament d'alarmes en cas d'identificar problemes puntuals a la via al pas dels vehicles en operació.

Planificar les reparacions

A més, la recollida contínua de dades permetrà a Metro la creació de models de desgast de via que seran claus en la creació d'un nou paradigma de manteniment avançat. Els treballs de reparació de vies es podran llavors planificar de manera activa en lloc de reactiva, anticipant-se a les reparacions necessàries sobre la base de l'evolució prevista.

El sistema de mesurament de vies embarcat ha recorregut ja aproximadament 53.280 quilòmetres de via, en els quals ha obtingut una gran quantitat de dades que s'han plasmat en diferents informes de geometria periòdics en el marc de la col·laboració establerta entre TMB i Virtualmech.

L'objectiu és la generació d'una nova base de dades que en poc temps permetrà millorar els processos de presa de decisions de TMB com a operador de referència en innovació i digitalització en la línia marcada pel Pla Estratègic 2025.

Darrera modificació
dilluns, octubre 4, 2021 - 08:25

Source URL: https://noticies.tmb.cat/innovacio/visio-artificial-entra-accio-mesurar-vies-metro