Author
Gustau Lamadrid

La línia 10 d'autobús, un servei pioner per unir mar i muntanya

El 8 de juliol del 1996, ara fa 25 anys, es posava en funcionament la línia 10 d'autobús amb el trajecte Montbau-Port Olímpic. Era l'avantpassada de l'actual línia V21.

La línia 10 d'autobús, inclosa en el programa municipal SERT (Síntesi d'Extensió i Renovació del Transport), feia un itinerari quasi en línia recta per connectar muntanya i mar i anava des de l'estació de metro de Montbau, de la línia 3, fins al passeig Marítim, comunicant a la vegada noves àrees de centralitat emergents que s'havien anat configurant en els darrers anys arran dels Jocs Olímpics, com ara el nou barri de la Vila Olímpica i el nou recinte universitari de Llars Mundet.

Amb els lemes “Un 10 per a Barcelona, un 10 per a tu”, “El Bus 10” i “Neix la línia 10, de Montbau al Port Olímpic”, TMB va fer una campanya per informar de la seva posada en servei a la ciutadania  i als usuaris residents a les zones per on passava el nou servei. Val a dir que aquesta línia era una reivindicació històrica dels veïns de la zona alta, perquè aportava a Montbau i la Vall d’Hebron un transport públic que no havia existit des de la formació d'aquests barris, fa uns 30 anys. De seguida, la 10 es va revelar com una de les línies més utilitzades i a l'estiu va haver d'incorporar vehicles articulats per la gran quantitat de persones que es desplaçaven a les platges amb ella.

La línia 10 va absorbir la línia 401 (Metro Alfons X-Rambla Carmel) i va funcionar fins a l'any 2012, en què amb motiu de la posada en marxa de la nova xarxa de bus va ser substituïda per l'actual línia V21 (Montbau - Passeig Marítim), la qual té un recorregut vertical pràcticament idèntic.

Una línia emblemàtica del Pla SERT

La creació de la línia 10 va ser una de les principals fites del programa municipal SERT, un pla a tres anys (1996-98) amb el qual l'Ajuntament de Barcelona contemplava diverses millores de la xarxa de transport públic de superfície. Aquest pla tindria una segona edició que abastaria des del 1998 fins al 2001.

L'objectiu principal de les mesures contemplades al primer programa era la millora de la qualitat del servei i l'ampliació de la xarxa, ja fos mitjançant la creació de noves línies o amb la creació de les ja existents, per tal d'atendre les següents necessitats prioritàries:

  • Comunicació muntanya-mar, amb noves línies verticals.
  • Aplicació del nou sistema educatiu (posada en marxa de l'ESO) i creació de nous centres universitaris.
  • Canvi d'emplaçament de centres d'atenció primària.
  • Nous assentaments de població a causa de les actuacions urbanístiques i l'activitat terciària.
  • Millora de les connexions derivades de l'ampliació de la xarxa viària.
  • Millora de la interconnexió bus-metro-tren.

En les actuacions realitzades al llarg de la primera edició, a més de la línia 10 també es va crear la línia 30 (Pl. Espanya-Sarrià). Igualment, es va ampliar el recorregut de fins a 18 línies ja existents amb la injecció de 41 nous vehicles. En tres anys la xarxa de bus va créixer prop de 82 quilòmetres.

Pel que fa a la segona fase, aquesta va incorporar un nou objectiu, donar servei a barris amb difícil accés a causa de la seva orografia i/o ubicació i connectar-los a la xarxa bàsica i als principals punts d'interès de la seva zona. Va suposar el naixement del bus de barri, amb la creació de les primeres 5 línies d'aquesta tipologia, i la prolongació de 17 línies existents, amb la incorporació de 34 nous autobusos l'augment de 84 quilòmetres de la xarxa.


Una recreació de la línia 10 amb la seva substituta, la V21 / Foto: ACEMA

Darrera modificació
dijous, juliol 8, 2021 - 10:33

Source URL: https://noticies.tmb.cat/historia/linia-10-dautobus-servei-pioner-unir-mar-muntanya