Author
Laura Martínez

Primer dia del nou esquema de mobilitat al sector nord de Nou Barris

Les línies d’autobús 180, 182 i 183 i l’extensió del servei a demanda a Vallbona han entrat en servei amb normalitat aquest matí.

Aquest matí han començat a funcionar les línies de TMB que substitueixen les de Bus Nou Barris, la modificació de la línia 62, que passa a tenir l'origen i final al Clot (Meridiana - Consell de Cent), i l’ampliació del transport a demanda al sector de Vallbona nord. Un nou esquema de mobilitat per a la part alta del districte que el regidor de Nou Barris, Xavier Marcé, ha ressaltat pel que representa de millora de la qualitat general, de les connexions i de la informació de servei a disposició dels usuaris.

"Hem de posar en valor que ara el servei d'autobús al nord de Nou Barris ha passat a estar totalment integrat en el conjunt del transport públic de la ciutat", ha destacat el regidor, que ha posat l'exemple de la disponibilitat de pantalles d'informació a l'usuari que mostren el temps estimat d'arribada dels autobúsos i que en l'etapa anterior no estaven disponibles per a les línies 80.

La posada en servei de les noves línies ha anat precedida i acompanyada per una campanya de comunicació, amb informadors a peu de carrer, banderoles, cartells, missatges en xarxes socials, vídeos, fullets i pàgina web monogràfica (https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/nou-servei-de-bus-la-zona-nord-de-nou-barris).

Al mateix temps, han deixat de funcionar les línies d’autobús gestionades per Sagalés els últims deu anys amb la marca Bus Nou Barris (80, 81, 82 i 83). Amb la gestió directa per part de TMB s'ha aplicat un pla per actualitzar i adequar el servei a la realitat de la demanda, l’evolució de la xarxa i els nivells de qualitat del conjunt del transport públic de Barcelona i la seva àrea.

Darrera modificació
dilluns, juny 14, 2021 - 11:29

Source URL: https://noticies.tmb.cat/transport/primer-dia-nou-esquema-de-mobilitat-sector-nord-de-nou-barris