Author
Oriol Pàmies

Màximes mesures de prevenció en l'obra de renovació de la coberta del taller de la Sagrera

La part més delicada de l'obra es fa dins d'un confinament del tipus 'bombolla' i amb les màximes mesures de prevenció consensuades amb el Districte, els veïns i la comunitat escolar.

Aquest cap de setmana ha començat la retirada de les peces de fibrociment que formen una part de la coberta del taller central de material mòbil de Metro situat a la Sagrera. Es tracta del desmuntatge, embalatge i transport de 3.000 metres quadrats de planxes ondulades de material amb contingut d'amiant, que s'han de tractar amb la màxima precaució i d'acord amb el pla de treball aprovat oficialment.

Actualment es treballa dins del confinament o bombolla que cobreix les tres primeres franges de la nau del taller, que té forma de dents de serra. Posteriorment el confinament es traslladarà a les altres seccions de la coberta, en sis etapes diferents que finalitzaran abans de l'inici de curs, el 14 de setembre. Després tindran lloc altres fases de l'obra en què no s'ha de manipular material potencialment contaminant.

El desamiantatge és la part més delicada de l'obra i s'està fent seguint les pautes acordades amb els veïns, el Districte de Sant Andreu i la comunitat de l'escola L'Estel. S'han adoptat els criteris més exigents de seguretat i higiene, tant per als treballadors com per als veïns i usuaris de l'entorn: confinament estàtic, mostrejos ambientals exhaustius en diferents punts i anàlisi de mostres amb microscòpia electrònica. El primer dels cinc mostrejos ambientals previstos per verificar que no s'estan alliberant fibres a l'atmosfera es va realitzar just abans de l'inici de les obres, l'última setmana de juny, i va donar resultat negatiu.

En el projecte que ara comença a executar-se es realitzarà la retirada controlada dels 3.000 metres quadrats de planxes de fibrociment que formen el sistema d'impermeabilització de la coberta i dels 3.500 metres quadrats de teula de ceràmica que cobreixen la resta de la nau. Posteriorment es realitzarà la rehabilitació de tota la coberta, la impermeabilització, l'aïllament tèrmic i acústic, les proteccions de seguretat i les actuacions de consolidació estructural necessàries per perllongar la vida útil de l'edifici.

Darrera modificació
dilluns, juliol 13, 2020 - 08:02

Source URL: https://noticies.tmb.cat/empresa/maximes-mesures-de-prevencio-lobra-de-renovacio-de-coberta-taller-de-sagrera