Author
Redacció

Nous trams de carril bus segregat a passeig de Gràcia - Diagonal i Pla de Palau

Comencen les actuacions urgents per adaptar l'espai públic i la mobilitat de Barcelona al desconfinament progressiu de la població.

Des d'ahir han quedat delimitats dos nous trams de carril exclusiu per als autobusos amb separació física de la resta de trànsit, al passeig de Gràcia, entre el carrer Rosselló i la Diagonal, i al Pla de Palau. Es tracta de les primeres actuacions d'un grup de 17 que l'Ajuntament de Barcelona ha planificat a curt termini per reduir les interferències dels altres vehicles en el transport públic en superfície i aconseguir així que millori la regularitat i la velocitat comercial.

El pla d'acció complet, que es preveu que s'executi dins del mes de maig, inclou a més habilitar 30.000 metres quadrats d'espai per als vianants i 21 nous quilòmetres de carrils bici en 10 vies de la ciutat, a més d'altres mesures de gestió i comunicació. Ahir va començar la pacificació del carrer Consell de Cent i la creació de carrils bici als carrers de València i Pau Claris.

D'aquesta manera, i paral·lelament al desconfinament progressiu, en la pròxima etapa de l'emergència sanitària per Covid-19, l'Ajuntament de Barcelona pretén que la ciutadania pugui moure's en les millors condicions de seguretat possibles i amb preferència pels modes col·lectius, sostenibles i no contaminants de transport.

Més informació a la nota de premsa de l'Ajuntament de Barcelona (https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/05/04/comencen-les-obres-per-adaptar-lespai-public-a-la-nova-mobilitat/).

Darrera modificació
dimarts, maig 5, 2020 - 08:02

Source URL: https://noticies.tmb.cat/transport/nous-trams-de-carril-bus-segregat-passeig-de-gracia-diagonal-pla-de-palau