Author
Redacció

Es licita la redacció del projecte de la segona fase de l'adaptació de l'estació de Vallcarca

El departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació de la redacció del projecte constructiu de la segona fase de l’adaptació de l’estació de metro de Vallcarca, de la línia 3. Aquesta actuació, que s’impulsa en coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona, consistirà en la instal·lació d’un ascensor que faci accessible a persones amb mobilitat reduïda l’itinerari urbà des dels barris de Vallcarca i del Putxet cap al vestíbul de l’estació, situat sota l’avinguda de Vallcarca. El projecte es redactarà durant l’any que ve per executar les obres el 2020.

L’actuació, que cofinançaran el departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Barcelona, comportarà una inversió estimada de més d’1 milió d'euros. Aquesta actuació completarà la millora de l’accessibilitat de l’estació de Vallcarca, de la qual el mateix departament està executant la primera fase, la connexió accessible entre vestíbul i andanes.

Per a més informació podeu consultar la nota de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat (https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/315262/licita-redaccio-del-projecte-segona-fase-adaptacio-estacio-vallcarca-l-3-del-metro-barcelona) de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona (https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/12/07/es-licita-la-redaccio-del-projecte-de-la-segona-fase-de-ladaptacio-de-lestacio-de-vallcarca-de-ll3-del-metro-a-barcelona/).

Darrera modificació
divendres, desembre 7, 2018 - 11:45

Source URL: https://noticies.tmb.cat/transport/es-licita-redaccio-projecte-de-segona-fase-de-ladaptacio-de-lestacio-de-vallcarca