07.09.2018
Author
Premsa TMB

La línia 10 Sud de metro obrirà les portes al públic avui a les 3 de la tarda

Subtítol

Els veïns de la Marina que la vulguin conèixer seran obsequiats amb un bitllet gratuït aquest dissabte als accessos de les estacions de Foc i Foneria

Darrera modificació
10.09.2018
Tema

Source URL: https://noticies.tmb.cat/sala-de-premsa/linia-10-sud-de-metro-obrira-portes-public-avui-3-de-tarda