Author
Redacció

Deu gràfics que expliquen la relació entre mobilitat i medi ambient

Un informe elaborat per la Diputació de Barcelona posa de manifest l'impacte que tenen els desplaçaments sobre la nostra preuada salut.

L'estudi elaborat per Xarxa MOBAL (http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/actualitat/actualitat_noticia.asp?codi=380), iniciativa que es centra en les temàtiques de la mobilitat i la seguretat viària local de la Diputació de Barcelona, extreu dades de diferents fonts i organismes oficials espanyols, europeus i mundials i les presenta de forma resumida en 10 gràfics molt visuals que mostren clarament els greuges directes o indirectes que genera el model de mobilitat sobre la nostra salut. Els desplaçaments generen contaminació atmosfèrica, contaminació acústica, calor i sedentarisme, aquests són els aspectes més destacats que tenen un major impacte sobre el nostre benestar.

Els efectes més directes i evidents potser són els que genera la contaminació de l'aire que respirem. Està demostrat científicament que pot causar malalties greus com càncer de pulmó, diabetis, demència, malalties neurodegeneratives, autisme, asma i problemes al sistema reproductor i també al fetus. I no només això, la pol·lució també pot fer perdre anys de bona salut. El 2016 a Espanya es van produir 14.400 morts prematiures i es van pedrdre 188.800 anys de vida saludable a causa de la contaminació de l'aire. 

Però res no està perdut. L'informe conclou sobre com ens ajudaria una mobilitat activa a millorar la nostra salut: caminar, anar en bicicleta, l'esport, l'exercici físic... És més, una millor planificació urbana i de la mobilitat a Barcelona evitaria unes 3.000 morts prematures, augmentaria l'esperança de vida en 1 any i permetria estalviar més de 9.000 milions d'euros anuals en salut pública.  

Darrera modificació
dimecres, agost 29, 2018 - 08:51

Source URL: https://noticies.tmb.cat/medi-ambient/deu-grafics-que-expliquen-relacio-entre-mobilitat-medi-ambient