Author
Oriol Pàmies

A la recerca de noves mesures per millorar la qualitat de l’aire

Institucions i organismes públics i privats treballen per consensuar la manera més efectiva de reduir els elevats nivells de contaminació de l’aire de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Diferents administracions (Generalitat, ajuntaments i entitats supramunicipals) estan col·laborant amb l’objectiu que hi hagi una reducció d’entre el 25 i el 30% dels vehicles que circulen a les àrees urbanes de Barcelona i rodalia. Ho va anunciar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, després de la reunió de la Taula de la Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona (http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/plans_de_millora/pla_millora_qua_aire_2011_2015/taula-de-qualitat-de-laire-bcn), organisme creat la tardor passada.

La Taula ha creat tres grups que se centraran a trobar solucions efectives per disminuir les situacions de congestió de trànsit; ambientalitzar el transport de mercaderies, la distribució urbana i, especialment, la logística anomenada de “l’última milla”, el trajecte final que realitzen els vehicles de repartiment des dels centres de logística fins al seu destinatari, i elaborar els criteris per a la delimitació i funcionament de les Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP).

En paral·lel, a la ciutat de Barcelona s’ha creat la Taula contra la Contaminació de l’Aire (http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/taula-contra-la-contaminacio), formada per experts de diferents àmbits i de l’Ajuntament, que sospesa un ampli catàleg de mesures per prevenir els episodis de contaminació ambiental alta i actuar més enèrgicament en cas que se’n declarin (entre dos i quatre dies l’any). Hi ha en estudi mesures com ara limitar l’entrada de vehicles a la ciutat mitjançant una regulació semafòrica, prioritzar el transport públic i les bicicletes, regular l’aparcament per a no-residents, prohibir la càrrega i descàrrega de 7 a 11 hores i permetre la circulació només a vehicles amb matrícules parells o senars.

Per la seva banda, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha creat el Consell de Municipis Metropolitans per a la lluita contra la contaminació atmosfèrica (https://noticies.tmb.cat/medi-ambient/els-municipis-metropolitans-suneixen-contra-la-contaminacio-de-laire), a través del qual elaborarà una estratègia conjunta per millorar la qualitat de l'aire en el territori. Una idea llançada des de l’AMB és restringir la circulació dels vehicles dièsel més contaminants a partir del 2018.

Barcelona, com altres ciutats europees (París, Londres, Berlín o Rotterdam), supera els límits de concentració en mitjana anual d’òxids de nitrogen establerts per la UE per a la protecció de la salut. Els estudis mostren que el sector de la mobilitat és el principal causant del problema, motiu pel qual s’han establert plans d’actuació en què TMB participa activament, i fruit dels quals s’ha realitzat la reconversió ambiental de la flota d’autobusos (http://www.tmb.cat/ca/innovacio/-/projecte/ARTICLE-INNOVACIO-5) i s'ha dissenyat la nova xarxa de bus (http://www.tmb.cat/ca/innovacio/-/projecte/ARTICLE-INNOVACIO-9).

Darrera modificació
divendres, juliol 23, 2021 - 13:41

Source URL: https://noticies.tmb.cat/medi-ambient/recerca-de-noves-mesures-millorar-qualitat-de-laire