22.02.2016
Author
Premsa TMB

L'afluència d'usuaris s'ha reduït un 64% a la xarxa de metro amb motiu de la vaga

Subtítol

A partir de les 4 de la tarda tornarà a prestar-se el 50% del servei, amb intervals de 8-10 minuts a les línies convencionals

Fins a les 12 del migdia, la xarxa de metro ha registrat prop de 150.000 validacions, una xifra que representa una disminució de l'ordre del 64% respecte de la del dilluns anterior, i un 67% menys si la comparació es fa amb el dia d'inici del Congrés de Mòbils del 2015.

Tal com s'havia demanat des de TMB, molts ciutadans han escollit altres mitjans de transport o bé han canviat les previsions de desplaçament aquest matí. Gràcies a la seva col·laboració s'ha superat una prova difícil per a la xarxa de metro, ja que l'oferta del 50% de trens en hora punta i del 30% en hora vall era insuficient per absorbir la demanda normal d'un dia feiner, d'unes 400.000 entrades entre les 5 de la matinada i les 12 del migdia.

La baixa afluència a la xarxa de metro ha contrastat amb l'increment d'usuaris apreciat a la xarxa d'autobusos, que ha funcionat amb el servei habitual dels dies feiners.

Pel que fa al servei, s'està prestant d'acord amb els serveis mínims fixats pel departament de Treball. Així, ara en hora vall els trens circulen amb intervals de 14-16 minuts a les línies convencionals. A partir de les 4 i fins a les 8, a l'hora punta de la tarda, seran de 8-10 minuts en línies convencionals i d'11-12 minuts a les línies automàtiques.

Darrera modificació
22.02.2016
Tema

Source URL: https://noticies.tmb.cat/sala-de-premsa/lafluencia-dusuaris-sha-reduit-64-xarxa-de-metro-amb-motiu-de-vaga