17.02.2016
Author
Premsa TMB

TMB ha presentat avui a la mediació un conjunt de propostes per desconvocar la vaga de Metro

La Direcció de Metro de TMB ha presentat avui, a la reunió de mediació convocada per la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat, una proposta formal i de màxims, que dóna resposta als punts principals plantejats pels representants dels treballadors i que hauria de permetre la desconvocatòria de les dues jornades de vaga de la setmana vinent i la represa de la taula de negociació del conveni col·lectiu.

Els principals continguts de la proposta de l'empresa són els següents:

  • Increment del poder adquisitiu: increment salarial d’un 1% per al 2016.
  • Preservació de la plantilla: cobertura de totes les baixes que es produeixin a partir d’ara per garantir el manteniment del nivell d’ocupació actual. 
  • Ampliació de la contractació a temps complet: garantia que diferents col·lectius que treballen a temps parcial passin a fer-ho a temps complet de manera progressiva.
  • Ampliació de la contractació indefinida: garantia del pas a indefinits per als contractes que actualment són temporals, generats per les jubilacions parcials.

Per valorar l'esforç que suposa per a l'empresa arribar a aquestes millores econòmiques i socials convé tenir present les següents dades de context:

  • La plantilla de Metro no ha patit pèrdua de poder adquisitiu els últims anys.
  • La gran majoria de la plantilla de Metro disposa de contracte indefinit: el 90%. Un altre 6% són contractes de relleu vinculats a una jubilació parcial.
  • La gran majoria de la plantilla de Metro treballa a temps complet: el 75%. Els contractes a temps parcial tenen retribucions dignes i responen a les necessitats de garantir la prestació del servei públic a la ciutat de Barcelona, atès que una part important d’aquests contractes serveixen perquè els treballadors del metro puguin gaudir del descans setmanal en caps de setmana alterns i concentrar les vacances en els 3 mesos d’estiu.

La Direcció de TMB confia que els treballadors i els seus representants valoraran l'esforç d'aproximació realitzat per continuar oferint unes condicions laborals favorables en el context de les limitacions que estableixen els pressupostos públics i els convenis de finançament del transport metropolità. L'acceptació de l'oferta presentada avui, i la conseqüent desconvocatòria de les jornades de vaga del 22 i 24 de febrer, permetria la recuperació del ritme de sessions setmanals de la taula de negociació del conveni, en la qual l'empresa es compromet a continuar desenvolupant millores en el sistema de torns, classificació professionals, organització del treball a Manteniment i d'altres.

Des que es va iniciar el procés de negociació, abans fins i tot d’esgotar-se el període de vigència de l’anterior conveni,  per part de TMB ha existit sempre la voluntat de negociar i d’establir marcs de diàleg per a la contínua i necessària transmissió d’informació. En aquest sentit, l’empresa ha participat en 8 reunions de negociació de conveni (fins que es van convocar les vagues) i ha assistit a les reunions de mediació amb voluntat negociadora i amb propostes concretes que permetin desconvocar la vaga.

En aquest sentit, l'empresa fa una crida a la responsabilitat col·lectiva que correspon com a treballadors d’un ens públic, per evitar l’impacte negatiu que podria tenir, per a la pròpia empresa, per a la ciutat, per als 1,3 milions de persones que cada dia utilitzen aquest transport i per al conjunt del país, la no-prestació del servei de metro durant un esdeveniment d'interès global com el Mobile World Congress.

Darrera modificació
03.06.2020
Tema

Source URL: https://noticies.tmb.cat/sala-de-premsa/tmb-ha-presentat-avui-mediacio-conjunt-de-propostes-desconvocar-vaga-de-metro