10.02.2016
Author
Premsa TMB

Els sindicats majoritaris de Bus i la Direcció arriben a un preacord de conveni

Subtítol

El text, pendent de ser ratificat, conté importants millores econòmiques i socials, alhora que garanteix l'estabilitat laboral i organitzativa de l'empresa

La majoria del Comitè d’Empresa i la Direcció d'Autobusos han signat avui un preacord de Conveni Col·lectiu per als anys 2015-2018 que serà sotmès pels sindicats signants a referèndum durant els propers dies.
 
Aquest preacord garanteix l’estabilitat laboral i organitzativa de l’empresa de Bus per als propers anys i unes condicions laborals de qualitat. Tot això mostra la predisposició de TMB per arribar a acords, amb l’objectiu de prestar el millor servei públic de transport a Barcelona i la seva àrea metropolitana.
 
Els punts principals del preacord són els següents:
 
En l'aspecte econòmic:
  • Increment del poder adquisitiu dels treballadors, en el context del marc de contenció establert al Contracte Programa i la normativa legal, incloses les limitacions de massa salarial imposades per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
  • Millores a la prima per objectius.
En l'aspecte social:
  • Manteniment dels llocs de treball, garantint el foment d’ocupació per les noves contractacions que se’n deriven.
  • Manteniment de la jornada laboral i del sistema de festes i descansos.
  • Accés a la jubilació parcial als treballadors/es en els termes establerts en cada moment per la legislació laboral.
  • Foment de polítiques dirigides a la conciliació de la vida laboral i familiar i a la igualtat de gènere.
  • Promoció d’un conveni amb les Administracions, per impulsar la Formació Professional Dual i d’Alternança.
Finalment, per reforçar la seva aposta pel transport públic de superfície, TMB es compromet “a fer totes les actuacions tècniques, jurídiques i econòmiques per poder esdevenir l’operador del nou tramvia, aportant tot el coneixement i l’experiència que té com a empresa pública excel·lent i referent en el sector”.
 
Les condicions pactades en aquest preacord són les màximes a les quals pot arribar l’empresa, que està limitada per la contenció de la despesa imposada per l’actual marc legal, normatiu i pressupostari derivat de les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat i els convenis de finançament del transport públic.
Darrera modificació
11.02.2016
Tema

Source URL: https://noticies.tmb.cat/sala-de-premsa/sindicats-majoritaris-de-bus-direccio-arriben-preacord-de-conveni