Author
Gustau Lamadrid

ATM, vint anys treballant per la integració del transport públic

El 19 de març del 1997 naixia una entitat creada per coordinar i planificar el transport públic a la regió metropolitana de Barcelona, negociar les subvencions amb l'Administració central i avançar en la plena integració tarifària.

La constitució oficial de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (http://www.atm.cat/web/index.php), ara fa 20 anys, obria una nova etapa en el transport públic de Barcelona i el seu entorn metropolità. L'ATM es va configurar com un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, al qual es podien adherir totes les administracions titulars de serveis públics de transport col·lectiu, individualment o mitjançant entitats que les agrupin i les representin, sempre que pertanyin a l'àmbit format per les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Actualment, les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51%) i les administracions locals (49%), que són l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Cal destacar la presència de representants de l'Administració general de l'Estat (AGE) en els òrgans de govern de l'ATM, en qualitat d'observadors.

La seva finalitat era, i és encara, articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l'àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb les administracions que, com ara l'Administració de l'Estat, hi estan compromeses des d'un punt de vista financer o que són titulars de serveis propis o no traspassats.

La T-Mobilitat, el nou repte integrador de la mobilitat

Un dels objectius principals de l'ATM era aconseguir una integració tarifària dels diferents mitjans de transport públic existents a la regió metropolitana, fita que no arribaria fins l'any 2001. Gràcies a la integració, l'usuari pot, amb un mateix bitllet o títol i pagant un sol viatge, realitzar un trajecte amb diferents transbordaments entre aquests mitjans, dins de la mateixa zona metropolitana i durant un límit de temps que depèn de les zones travessades. 

No obstant això, d'aquí a poc temps canviarà radicalment la manera com els usuaris fan servir el transport públic. Primer a Barcelona i més tard a tot Catalunya s'imposarà una nova targeta de transport, anomenada T- Mobilitat (https://www.tmb.cat/ca/sobre-tmb/millores-xarxa-transport/t-mobilitat), que funcionarà d'acord amb la mobilitat real de cada ciutadà, sense necessitat de recórrer a títols de transport múltiples.

El nou sistema permetrà en el futur calcular el preu del transport públic de manera personalitzada. És a dir, cada usuari pagarà en funció de les seves rutines de transport, dels quilòmetres recorreguts i de la freqüència amb què faci servir el transport públic. A la tardor del 2018 està previst començar la implantació al conjunt de l'ATM de Barcelona i, a la tardor del 2019, s'iniciarà el desplegament a tot Catalunya, segons van explicar els màxims responsables del consorci en la presentació que en van fer al Congrés de Mòbils (https://noticies.tmb.cat/innovacio/linia-9-de-metro-provara-validacio-sense-contacte-aquesta-tardor).

La T-Mobilitat serà una targeta unipersonal que substituirà gradualment tota la gamma actual de títols de transport. La simplificació afectarà també el sistema actual de les zones tarifàries, que deixarà d'aplicar-se tal com es fa ara. El nou sistema permetrà també aplicar bonificacions als usuaris que facin servir el transport públic amb més freqüència i permetrà abaixar preus per desincentivar l'ús de vehicles privats en cas d'episodis de contaminació atmosfèrica.

Títols integrats en el suport magnètic actual / Foto: TMB

Darrera modificació
dijous, març 17, 2022 - 12:01

Source URL: https://noticies.tmb.cat/historia/atm-vint-anys-treballant-integracio-transport-public