Author
Redacció

Resultats de l'estudi internacional de satisfacció 2015

Les xarxes de metro i autobusos de Barcelona reben valoracions semblants o superiors a les de les grans ciutats del món, segons es desprèn de l'estudi de satisfacció del client dirigit per l'Imperial College de Londres.

Mesos enrere demanàvem la participació dels viatgers del transport públic de Barcelona en l'enquesta internacional de satisfacció (http://horapunta.tmb.cat/seccio/actualitat/recollida-dades-satisfaccio-dels-usuaris-2), i ara en tenim els resultats. Són el fruit de recollir, filtrar i tabular prop de 50.000 enquestes anònimes realitzades per internet des de tot el món.

La recollida d'informació va tenir lloc els mesos d'abril i maig passats, en què els operadors participants (20 de metro i 14 d'autobusos) van fer una crida als seus usuaris perquè responguessin uns qüestionaris estàndard, amb la finalitat de poder comparar posteriorment els resultats i contrastar-los amb els estudis propis, que, com en el cas de TMB, se solen fer amb tècniques demoscòpiques diferents.

Dades confidencials

En aquest tipus d'estudis internacionals el tractament de les dades està sotmès a clàusules de confidencialitat, de manera que en aquest article només ens referirem als resultats de Barcelona i a la mitjana global de tots els operadors, entre els quals hi ha els de ciutats com Delhi, Hong Kong, Londres, Ciutat de Mèxic, Madrid, Nova York, Santiago de Xile, Singapur, Bangkok, Brussel·les, Istanbul, Kuala Lumpur, Lisboa, Mont-real, Newcastle, Rio de Janeiro, Toronto, Vancouver, Dublín, París, Seattle i Sydney.

Per establir el nivell de satisfacció, l'estudi fa servir dos barems complementaris: la satisfacció global, que reflecteix la puntuació donada en una pregunta directa en què es demanava una valoració del sistema de transport, i la satisfacció mitjana, que s'ha obtingut de les respostes donades a les preguntes en què es demanava la valoració de 19 atributs del sistema de transport, un per un. L'escala és sempre de l'1 al 5, en què el 5 representa la màxima satisfacció i l'1 la màxima insatisfacció.


Puntuacions més altes per al metro

En aquesta comparació, la xarxa de metro de Barcelona ha obtingut una puntuació de 3,689 en la satisfacció global i de 3,422 en la satisfacció mitjana, clarament per sobre de les mitjanes de 3,286 i 3,315 dels 20 operadors internacionals comparats, membres dels grups de benchmarking Nova i CoMET.

Per atributs, els més ben puntuats han estat els que fan referència a la planificació del viatge, la senyalització, el sistema de pagament, l'accessibilitat dels trens, la fiabilitat, els horaris de servei, la freqüència i la disponibilitat dels empleats. Més o menys sobre la mitjana, hi ha la informació en temps real, la configuració de la xarxa, l'accessibilitat de les estacions i els intercanvis. Els aspectes menys valorats han estat la disponibilitat d'espai, la seguretat dels trens, la informació de les alternatives de viatge, la seguretat de les estacions, la resolució d'incidències i el confort en estacions i trens.

L'autobús, en posició intermèdia

Pel que fa a la xarxa d'autobusos, Barcelona queda ben bé en posicions intermèdies del conjunt de 14 operadors comparats, membres de l'International Benchmarking Group: ha tret un 3,348 de satisfacció global i un 3,361 de satisfacció mitjana, mentre que les puntuacions mitjanes són 3,328 i 3,388 respectivament.

Per atributs, en bus els més ben puntuats han estat l'aparença dels empleats, l'entrada i sortida dels vehicles, les característiques ambientals, la seguretat, la disponibilitat dels empleats, la disponibilitat de la informació i la fiabilitat. Més o menys sobre la mitjana hi ha la neteja, la configuració de la xarxa, la resolució d'incidències i les condicions de desplaçament dins dels vehicles. Els aspectes menys valorats han estat la informació de rutes alternatives, la freqüència, l'ambient interior, el confort de marxa, el temps de viatge, la compra de bitllets i la informació de servei en temps real.

Darrera modificació
dimecres, gener 1, 2020 - 14:53

Source URL: https://noticies.tmb.cat/empresa/resultats-de-lestudi-internacional-de-satisfaccio-2015