Carme Becerra

Les llars metropolitanes van estalviar un 25% en transport l'any 2020

El canvi al sistema tarifari de l'àmbit de l'ATM, amb mesures com la substitució de la T-mes per la T-usual, més barata, ha reduït aquest capítol del pressupost bàsic de les famílies.

El salari de referència metropolità (SRM), o salari de vida, determina quina remuneració es considera suficient perquè una persona treballadora i la seva família visquin de forma digna. El càlcul es realitza en funció de quina és la despesa en necessitats bàsiques (habitatge, transport, educació, oci, etcètera) que correspon als diferents tipus de llars.

L'AMB ha determinat que, el 2020, aquest salari correspon a 1.322,52 euros mensuals, de mitjana. Mentre que capítols com l'habitatge han fet pujar el pressupost de despesa de les llars en un 3%, el dedicat al transport ha baixat en un 25%.

Gràcies a la T-usual

El fet que les llars metropolitanes hagin reduït el pressupost de transport en un 25% es deu als canvis tarifaris aplicats per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). En el centre de l'estalvi, la substitució de la T-mes per la T-usual, que té un preu més econòmic.

L'entrada en vigor de les noves tarifes (l'1 de gener del 2020) pretenia simplificar la gamma de títols, afavorir els usuaris habituals i captar-ne de nous amb vista a reduir emissions contaminants associades a la mobilitat privada. El preu de la T-usual (que substituïa la T-mes) era un 25% inferior: 40 euros per a una zona (32 o 20 per a les famílies monoparentals i nombroses).

L'AMB recull aquestes i altres dades sobre l'actualització del càlcul del salari de referència de l'àrea metropolitana en l'estudi que ha desenvolupat i ha donat a conèixer aquesta setmana.

Darrera modificació: 
04.03.2021
Tema: 

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies