Redacció

Com funciona... el manteniment dels ascensors del metro

El metro de Barcelona compta amb 400 ascensors de diferents tipus, alguns dels quals sotmesos a una utilització més que intensiva. Mantenir-los en bones condicions de funcionament és tot un repte.

En les xarxes de metro modernes, el transport vertical té una importància creixent. D'una banda, perquè són elements essencials dels itineraris accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, ja que ajuden a salvar les barreres arquitectòniques. D'una altra, perquè en infraestructures molt profundes són la via natural d'entrada i sortida de les estacions per a tot el passatge.

Per recollir algunes dades i saber com es fa per tenir aquesta ingent flota d'ascensors en bon estat, hem acudit al Servei de Manteniment de Superestructura de Metro.

1. Quants ascensors hi ha a la xarxa de metro? D'una banda, n'hi ha 326 unitats al que anomenem grup de les línies convencionals i xarxa automàtica no concessionada  (que inclou la L11 i l'estació de La Sagrera de la L9/10), i 74 a la resta de la L9/10. En total sumen 400 (dada de setembre del 2015), una xifra considerable en una xarxa de 139 estacions (sense comptar el Funicular). Vuit més es troben en oficines i tallers.

2. Per què unes estacions tenen ascensors i d'altres no? A partir dels anys 90 del segle XX totes les estacions de metro s'han concebut i construït amb criteris d'accessibilitat. Per això a les línies més modernes, la 2, 9/10 i 11, totes les estacions estan equipades amb ascensors. En paral·lel, la Generalitat desenvolupa un programa de millora de l'accessibilitat que comporta la instal·lació d'ascensors i altres mesures en tota la xarxa, que fins ara (setembre del 2015) ha arribat a 122 de les 139 estacions, un 88%. La resta estan en obres o bé en fase de redacció de projecte.

3. En quina línia n'hi ha més? Per ara les campiones són la línia 5 i la línia 9/10, que en tenen 76 d'instal·lats cadascuna, dels quals 40 són de gran capacitat. En tercer lloc hi ha la línia 3, amb 70, i molt a prop la línia 1, amb 69. A la línia 2 n'hi ha 56, la línia 4 en té 40 i la línia 11, 13.

4. Són tots iguals? Són bàsicament de dos tipus: de gran capacitat, com els de les estacions de tipus pou de la L9/10 i altres estacions profundes com ara Roquetes i Ciutat Meridiana, pensats per transportar verticalment tot el passatge de l'estació, i els normals per a persones amb mobilitat reduïda (PMR).

5. Tots els passatgers poden fer servir els ascensors? En els ascensors senyalitzats com a PMR cal respectar la preferència de les persones grans, els usuaris que van amb cadira de rodes, cotxets infantils i altres situacions de dificultat de desplaçament. Els ascensors de gran capacitat són per a tots els usuaris.

6. Quina antiguitat tenen? L'edat mitjana dels equips és força jove, de 9,4 anys (dada de setembre del 2015). Com a curiositat, l'any en què es van donar d'alta més instal·lacions va ser el 2010, any en què es va estrenar part de la línia 9/10 i les últimes prolongacions de les línies 2 i 5.

7. S'espatllen gaire sovint? Alguns tenen un ús molt intensiu i se'n ressenten. El Servei de Manteniment rep entre 600 i 700 avisos mensuals relacionats amb ascensors, la majoria dels quals es resolen en poc temps per part de les empreses contractades. La prova és que el nivell de disponibilitat és elevat: del 99,34% (dada anual acumulada fins l'agost del 2015). D’altra banda, és destacable que el 12,6%  de les avaries són provocades per una utilització incorrecta o per actes vandàlics.

8. Qui s'ocupa de la conservació dels ascensors?  En les línies convencionals, a la L11 i a l'estació de La Sagrera de la L9/10 el manteniment és executat per quatre empreses contractades i supervisades per TMB. A la resta de la línia 9/10 les estacions estan concessionades i per tant és l'empresa concessionària, la societat Línia Nou Tram Quatre, SA, qui s'ocupa del bon estat dels ascensors i d'altres equips.

9. Què es fa per evitar les avaries? El manteniment dels ascensors no és sols correctiu. Es realitza una revisió mensual a tots els equips i les inspeccions reglamentàries cada dos anys. També es programen actuacions de cicle llarg per prevenir les fallades i prolongar la vida dels aparells. La substitució de portes, grups motrius, centrals hidràuliques i altres components són inversions que es noten en un allargament del temps entre incidències i en general de la vida dels equips. Les operacions d'actualització suposen l'aturada temporal dels ascensors, d'uns quatre dies, quan són parcials, o de fins a quatre setmanes, quan se substitueix la major part de l'equipament.

10. Quina percepció d’aquest sistema tenen els clients? Els índexs de qualitat i la percepció quant a la conservació i neteja són força elevats, al voltant del 96%. Les queixes rebudes per part dels clients fan referència principalment a la manca d'ascensors en algunes estacions.

Darrera modificació: 
16.11.2015
Tema: 

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies