Premsa TMB

TMB exhaureix el marge negociador amb noves propostes que els sindicats de Metro han refusat

L’empresa ha fet esforços fins a l’últim moment per evitar unes aturades que afectaran el dret a la mobilitat i perjudicaran la imatge de la ciutat

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha tornat a fer noves propostes a la reunió de mediació que ha tingut lloc durant el dia d’avui a la conselleria de Treball, en un esforç, més enllà dels requisits que exigeix la llei, per arribar a un acord que hauria permès desconvocar les aturades de dilluns 25 a dijous 28 de la setmana vinent al metro.

La Direcció de TMB ha dialogat fins a l’últim segon i ha donat resposta a totes les demandes plantejades, i fins i tot ha ampliat l’oferta amb propostes que van més enllà del que estableix la normativa, amb els mateixos objectius de protegir la salut de treballadors i usuaris, tot per possibilitar un acord que fes innecessària la vaga. Els sindicats no han volgut entrar a considerar les propostes i la reunió ha finalitzat sense acord.

TMB veu ara encara menys raons objectives per justificar la convocatòria d’aturades, que en el format escollit pels sindicats, de dues hores en cadascun dels torns de matí, tarda i nit, tindria efectes greus en el servei amb un cost mínim per als treballadors. L’empresa lamenta unes accions que van contra l’interès públic i que afectaran de manera notable el dret a la mobilitat dels ciutadans, a més de perjudicar la reputació de la ciutat i el país pel fet de coincidir amb la celebració d’un esdeveniment de la magnitud del Congrés Mundial de Mòbils. En aquest sentit, TMB expressa la seva disposició a reprendre el diàleg per restablir com més aviat millor la normalitat.

Les noves propostes per posar fi al conflicte

En síntesi, algunes de les noves propostes fetes avui per la Direcció de l’empresa i que els sindicats han rebutjat valorar es resumeixen en els punts següents:

 • TMB reconeixerà la condició de treballadors exposats a l’amiant a aquells que reuneixin el conjunt de requisits que determini l’informe que elaborarà l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.
   
 • L’empresa es compromet a reduir de 4 a 3 anys la durada les tasques de retirada o encapsulament dels elements amb amiant presents a les infraestructures i instal·lacions del Metro (fins al 95%). La comissió de seguiment determinarà els criteris de prioritat a l’hora de fer efectiva aquesta retirada o encapsulament.
   
 • TMB es compromet a revisar totes les sèries de trens que se sol·licitin, incloses aquelles sèries que disposin de certificat del fabricant segons el qual es troben lliures d'amiant. La metodologia que s’aplicarà per dur a terme aquestes proves serà l’anglesa per tal d’assegurar la validesa i fiabilitat d’aquestes proves.
   
 • Respecte dels treballadors amb afectacions derivades de l'amiant, s’analitzarà la seva situació laboral a través d’una comissió paritària de nova creació, en què es valorarà la possibilitat d’oferir-los llocs alternatius.
   
 • La comissió de seguiment serà la que determinarà el programa de vigilància higiènica pel que respecte a l’estratègia de mostreig i aquestes mostres seran les que s’analitzaran mitjançant microscòpia electrònica.
   
 • Pel que fa la rentat centralitzat de roba de treball, en el termini d’un mes la comissió determinarà quines mesures de protecció cal que l’empresa apliqui de manera preventiva.
   

Serveis mínims insuficients

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha decretat els següents serveis mínims per a les franges d’aturada (la resta del dia el servei serà normal, salvant les distorsions que provoqui la retirada i reintroducció de trens):

 • Per a les aturades de 7 a 9 h, el 50% del servei habitual. Els trens circularan cada 6-9 minuts a les línies convencionals (L1-L5), cada 7 minuts a la L9/10 sud, cada 10-15 minuts a la L9/10 Nord i cada 14 minuts a la L11.
   
 • Per a les aturades de 16 a 18 h, el 50% del servei habitual. Els trens circularan cada 7-11 minuts a les línies convencionals, cada 7 minuts a la L9/10 Sud, cada 15-20 minuts a la L9/10 Nord i cada 14 minuts a la L11.
   
 • Per a les aturades de 22.50 h fins al final del servei, el 30%. Els trens circularan a intervals de 22-31 minuts a les línies convencionals i automàtiques, excepte a la L11 que seran de 14 minuts.

TMB havia demanat a l’autoritat laboral que tingués en compte les circumstàncies especials de les dates d’aquesta convocatòria, que coincideixen amb el Congrés de Mòbils, i dictés una oferta suficient per garantir la mobilitat en les franges punta. Amb la meitat dels trens, encara que es puguin distribuir de manera irregular, TMB adverteix que aquesta oferta serà insuficient per absorbir la demanda en les franges d’afectació, especialment a les hores punta del matí, en què de 7 a 9 h se solen concentrar unes 215.000 entrades a la xarxa de metro, i de la tarda, quan de 16 a 18 h es poden registrar 170.000 entrades.

Per això recomana variar els horaris dels desplaçaments, si és possible, o buscar mitjans alternatius. En cas d’utilitzar el metro convindrà seguir les indicacions que donin la megafonia, les pantalles i el personal de la xarxa.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies