Premsa TMB

Situació a les xarxes de metro i autobusos de TMB a les 6.30 h

La vaga convocada per avui en diverses empreses públiques de transport de viatgers està afectant les xarxes de bus i metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que estan funcionant amb els nivells establerts en els serveis mínims, sense incidències.

A aquesta hora entra en vigor la franja d'hora punta dels serveis mínims decretats pel Govern de la Generalitat, que són d’un 50% del servei habitual en dia feiner, des de les 6.30 fins a les 9.30 del matí i des de les 4 de la tarda a les 8 del vespre, tant al metro com als autobusos.

A les línies de metro circula un de cada dos trens en aquestes dues franges horàries, amb intervals entre els 6 i els 8 minuts. La resta del dia circularà un de cada cinc trens (un 20%), amb intervals entre els 16 i els 19 minuts.

Pel que fa als autobusos, la distribució del 50% del servei es fa de manera proporcional, garantint que en cada línia circuli almenys un vehicle dins les franges determinades i completant en tot cas el recorregut fins al terminal.

La sortida dels vehicles de les cotxeres s'ha fet amb normalitat, tot i la presència de piquets a les portes.

Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

També et pot interessar...

Últimes notícies