Premsa TMB

Posició de TMB davant les convocatòries d'aturades al metro i els busos

Si no hi ha una ràpida rectificació per part dels convocants, dilluns es produiran aturades al metro i als autobusos de Barcelona, de manera alterna al llarg de la jornada, amb els conseqüents problemes de malestar entre els usuaris, dificultats generals de mobilitat, disminució de passatge i d'ingressos per a TMB, així com greus perjudicis en la reputació del transport públic.

TMB vol ressaltar que aquests problemes es podrien evitar amb una actitud més reponsable i constructiva dels representants dels treballadors. Durant tota aquest setmana, la direcció de Bus ha mantingut intenses reunions amb els sindicats convocants de les vagues, amb la mediació del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, amb l’objectiu de refermar la voluntat de l’empresa per garantir la minimització de l’aplicació de la normativa estatal en matèria de salaris dels empleats públics, objecte de la protesta. Però, tot i que s’havia arribat a un acord sobre el fons de la qüestió, a l’últim moment i per aspectes purament formals, el sindicats van optar per no adherir-se al document.

L'objectiu declarat de les vagues, la no-aplicació del RDL 20/2012 que afecta els salaris de 3 milions d'empleats públics de tot Espanya, se situa fora de l'àmbit de competències de l'empresa. Tot i així, TMB ha ofert alternatives per neutralitzar l'efecte del reial decret 20/2012 en el poder adquisitiu dels treballadors, tal com reflecteix l'acord subscrit amb dos sindicats representatius de Bus. Aquest acord s’aplicarà a 1.800 treballadors, aproximadament el 45% de la plantilla de Bus, que són els afiliats d’aquests dos sindicats i molts altres empleats que s’hi han volgut adherir individualment. L’interès de l’empresa és que tots els treballadors es puguin beneficiar d’aquestes mesures i per això s’han exhaurit les vies de diàleg.

Ocasionar la màxima pertorbació amb el menor cost per als treballadors

TMB considera injust el càstig infligit a la ciutadania de l’àrea metropolitana amb una successió de vagues i aturades difícils de comunicar i assimilar. Fins ara han tingut lloc: una jornada de vaga total de metro i bus (17 de setembre), una jornada de vaga total a metro (24 de setembre), una jornada de vaga total a bus (1 d'octubre), una jornada d'aturades parcials a metro (7 d'octubre) i deu jornades d'aturades intermitents a bus, tots els laborables des del 5 d’octubre. En total, 14 dies d'alteració del servei en poc més d’un mes.

Les aturades intermitents fetes fins ara obeeixen a una planificació per ocasionar la màxima pertorbació per als usuaris i un ampli ressò mediàtic, fent les coincidir amb les festes de la Mercè o el partit de futbol Barça-Reial Madrid.

Alhora, les convocatòries busquen el major impacte en el servei i el màxim perjudici econòmic per a l’empresa amb el mínim cost per als participants. A Bus per exemple, les aturades parcials de dues hores tenen una escassa repercussió en el descompte salarial dels conductors, que utilitzen la major part del temps en desplaçar-se a la cotxera (un temps que compta com a treballat) i al cap d’una estona tornar a la línia, amb la conseqüent despesa de combustible. D’aquesta manera, han de fer almenys vuit dies de vaga perquè el descompte equivalgui aproximadament a un dia.

Cal tenir en compte que la interrupció total o parcial dels serveis de TMB impacta directament en les 859.000 persones que fan servir (una o més vegades) el metro o el bus els dies feiners, que són el 21% dels residents de l'àrea metropolitana de Barcelona, un 55% de les quals no disposen de vehicle propi.

Els efectes constatats de totes aquestes accions han estat:

  • Una pèrdua de passatge que es xifra en 2,8 milions de validacions entre el 17 de setembre i el 19 d'octubre, entre Metro i Bus.
  • Una pèrdua d'ingressos de més d'1,5 milions d'euros com a conseqüència directa de la disminució de validacions, també en totes dues xarxes.
  • L'extensió de la desconfiança i la frustració entre els usuaris habituals, a causa de la persistència d'un conflicte que no té solució dins l'empresa ni en l'àmbit metropolità, cosa que si es manté provocaria una pèrdua permanent de passatge i per tant d'ingressos, i un empitjorament de la qualitat del servei.
  • Alteracions en els plans de manteniment programat de la xarxa de metro.
  • L'aparició d'episodis de tensió entre usuaris i empleats, als quals retreuen la prestació deficient del servei.
  • Una degradació general de la imatge i de l'atractiu del transport públic, que havia seguit una evolució clarament ascendent els últims anys, concretada en: augment dels índexs de satisfacció fins a nivells històrics, baixada dels índexs de queixes, reducció del frau...

Repercussió en l’atracció internacional de Barcelona

Les aturades de Bus i Metro també estan tenint repercussió sobre l’activitat de transports d’oci, ja que el Barcelona Bus Turístic és operat per personal de Bus i el manteniment del Telefèric depèn de Metro. Les conseqüències més destacades han estat:

  • Una pèrdua addicional de passatge i d'ingressos per les alteracions en el Barcelona Bus Turístic i el Telefèric de Montjuïc, que formen part de la imatge exterior de Barcelona i constitueixen fonts complementàries de finançament del transport públic regular. Les pèrdues des del 17 de setembre al 19 d'octubre s'estimen en prop d’1 milió d’euros.
  • En els transports d'oci, les interrupcions constants generen mala imatge, posen en risc l'elevada valoració dels serveis i estant afectant els canals de venda i la cadena de recomanacions, que és la principal via de captació de clients. La conseqüència serà, per tant, una pèrdua de la capacitat d'atracció de Barcelona com a pol turístic de primer ordre.

TMB insta, doncs, els representants sindicals a abandonar una via, la de les vagues, que és contraproduent i manifestament inútil per a l’objectiu declarat de canviar o derogar un decret estatal, que la empresa està obligada a complir. La continuïtat de les aturades només pot causar més perjudicis a la ciutadania, als mateixos treballadors, a l’empresa, a la ciutat i al conjunt del país.

Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

També et pot interessar...

Últimes notícies