Premsa TMB

El servei de metro patirà afectacions amb motiu de les aturades dels dies 26 i 27 d'abril

En hores punta els serveis mínims estableixen la circulació del 50% dels trens, mentre que en hores vall l'oferta serà el 30% de l'habitual

Amb motiu de les aturades convocades pel comitè d'empresa de Metro per dimarts i dimecres vinents, 26 i 27 d’abril, en diferents franges horàries, el servei de metro es veurà afectat considerablement. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha ordenat que es mantinguin serveis essencials del 50% en les aturades que coincideixen amb hores punta i del 30% en hores vall:

Aturades i serveis mínims dimarts 26

  • De 8 a 10 h, 50%: intervals de 6-8 minuts a les línies convencionals i d'11-14 minuts a les automàtiques
  • De 17.45 a 20 h, 50%: intervals de 8-10 minuts a les línies convencionals i d'11-14 minuts a les automàtiques
  • De 20 a 21 h, 30%: intervals de 13-16 minuts a les línies convencionals i de 14-22 minuts a les automàtiques

Aturades i serveis mínims dimecres 27

  • De 9 a 15 h, 30%: intervals de 10-16 minuts a les línies convencionals i de 14-22 minuts a les automàtiques
  • De 22 h al final del servei, 30%: intervals de 23-33 minuts a les línies convencionals i de 14-22 minuts a les automàtiques

TMB adverteix que aquesta oferta serà insuficient per absorbir la demanda normal en les franges d’afectació, especialment a l’hora punta del matí de dimarts, en què de 8 a 10 h se solen registrar unes 200.000 entrades a la xarxa de metro, i recomana buscar mitjans alternatius de desplaçament. En cas d’utilitzar el metro convindrà seguir les indicacions que donin la megafonia, les pantalles i el personal de la xarxa.

D'altra banda, la convocatòria de vaga pot afectar el Telefèric de Montjuïc, servei que té el manteniment assignat a personal de Metro.

Conveni encallat en l’exigència econòmica

TMB lamenta els perjudicis que aquestes noves convocatòries ocasionaran a la ciutadania, que aquest any ja ha suportat dues jornades de vagues parcials al metro i dues de vaga total. L’esforç realitzat durant la negociació del conveni col·lectiu de Metro per satisfer les principals reivindicacions dels sindicats, dins de les limitacions que estableixen els pressupostos públics i els convenis de finançament del transport metropolità, s’ha concretat en les següents propostes:

  • Retribució: l’empresa ha proposat increments salarials que representen un 3,16% en còmput acumulat fins al 2018, mentre que les demandes de la part social pugen al 7,42% i se situen clarament fora del que marca la llei per al 2016 (màxim 1% per a tot el sector públic).

Els sindicats han rebutjat les propostes d’una prima variable basada en la consecució d’objectius i d’un nou sistema de classificació professional que podria representar augments salarials per a certs col·lectius.

  • Contractació: l’empresa s’ha compromès a mantenir la plantilla i recuperar una part dels llocs perduts durant els anys de la crisi. L’augment d’aquestes contractacions representa un increment acumulat en quatre anys de la despesa de personal d’un milió d’euros (1%).
     
  • Organització: no s’ha pogut abordar aquest capítol, que permetria aconseguir una millora de la prestació del servei i un transport de més qualitat, per la negativa de la representació dels treballadors.

Cal recordar que la plantilla de Metro no ha patit pèrdua de poder adquisitiu els últims anys atès que l’evolució salarial ha estat sempre igual o per sobre de l’IPC. El 90% dels treballadors disposen de contracte indefinit i la majoria (75%) de la plantilla de Metro treballa a temps complet.

TMB reitera la seva ferma voluntat de diàleg permanent per avançar cap a un acord en el conveni col·lectiu que beneficiï el conjunt de treballadors de la plantilla i alhora garanteixi la millora del servei de transport de Metro.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies