Premsa TMB

El servei de metro patirà afectacions amb motiu de la convocatòria d'aturades aquest dissabte

Entre les 10.30 i les 13 h els serveis mínims només garanteixen la circulació del 20% dels trens, mentre que entre les 18.30 i les 23 h l'oferta serà el 50% de l'habitual

Amb motiu de les aturades convocades pel comitè d'empresa de Metro per dissabte vinent, 2 d’abril, en les franges de matí (de 10.30 a 13 h) i vespre (de 18.30 a 23 h), el servei de metro es veurà afectat severament. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha ordenat que es mantinguin serveis essencials del 20% a la franja del matí i del 50% a la del vespre. Aquesta franja del vespre coincideix amb el partit Barça-Madrid de la Lliga de futbol, que començarà a les 20.30 h

Això comportarà que entre les 10.30 i les 13 h els intervals a la xarxa de metro siguin de 29 a 38 minuts, segons la línia, mentre que de 18.30 a 23 h seran de 8-9 minuts a les línies 3 i 5, de 14-17 minuts a les línies 1, 2, 4, 9 Sud i 11, i de 23 minuts a la L9 Nord i L10. TMB adverteix que aquesta oferta serà insuficient per absorbir la demanda normal en les dues franges d’afectació, en què els dissabtes se solen registrar uns 355.000 viatges en metro (123.000 de 10.30 a 13 h i 232.000 de 18.30 a 23 h) i recomana buscar mitjans alternatius de desplaçament. En cas d’utilitzar el metro convindrà seguir les indicacions que donin la megafonia, les pantalles i el personal de la xarxa.

D'altra banda, la convocatòria de vaga pot afectar el Telefèric de Montjuïc i el Tramvia Blau, serveis que tenen el manteniment assignat a personal de Metro.

Situació de la negociació del conveni col·lectiu

TMB lamenta els perjudicis que aquesta nova convocatòria de vaga ocasionarà a la ciutadania, sobretot tenint en compte l’esforç realitzat durant la negociació del conveni col·lectiu de Metro per satisfer les principals reivindicacions dels sindicats, dins de les limitacions que estableixen els pressupostos públics i els convenis de finançament del transport metropolità. En resum, la situació de les negociacions —iniciades l’octubre passat— en els principals aspectes és la següent:

  • Retribució: és on radica el principal problema, perquè els sindicats volen un increment superior al que la llei permet a TMB, com a empresa pública. La companyia proposa increments salarials que representen un 3,28% en còmput acumulat fins al 2018; les demandes de la part social pugen al 7,56% i se situen clarament fora del que marca la llei per al 2016 (màxim 1%).

Els sindicats han rebutjat les propostes d’una prima variable basada en la consecució d’objectius i d’un nou sistema de classificació professional que podria representar augments salarials per a certs col·lectius.

  • Contractació: l’empresa s’ha compromès a mantenir la plantilla i recuperar una part dels llocs perduts durant els anys de la crisi. L’augment d’aquestes contractacions representa un increment acumulat en quatre anys de la despesa de personal d’un milió d’euros (1%).
  • Organització: no s’ha pogut abordar aquest capítol, que permetria aconseguir una millora de la prestació del servei i un transport de més qualitat, per la negativa de la representació dels treballadors.

Cal recordar que la plantilla de Metro no ha patit pèrdua de poder adquisitiu els últims anys atès que l’evolució salarial ha estat sempre igual o per sobre de l’IPC. El 90% dels treballadors disposen de contracte indefinit i la majoria (75%) de la plantilla de Metro treballa a temps complet.

TMB reitera la seva ferma voluntat de diàleg permanent per avançar cap a un acord en el conveni col·lectiu que beneficiï el conjunt de treballadors de la plantilla i alhora garanteixi la millora del servei de transport de Metro.

Retards en la circulació de trens

Durant les últimes setmanes, nombrosos usuaris han presentat queixes davant el que entenen com a lentitud injustificada en la circulació de trens. Efectivament, s’ha pogut constatar una pèrdua en l'oferta de transport entre un 8% i un 11% segons la línia.

Aquesta disminució es provoca sobretot per l'allargament del temps de parada a les estacions, com a conseqüència d’un compliment massa rigorós del reglament de circulació.

Aquesta actuació està en els marges dels requisits de conducció establerts actualment. L’empresa es planteja estudiar aquesta reglamentació per evitar en el futur la prestació d'un servei de pitjor qualitat i el conseqüent malestar dels usuaris.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies