Premsa TMB

Conveni per posar en marxa l'Observatori d'Accessibilitat Universal als Transports

El vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, Josep Llobet, ha signat avui un conveni amb el vicepresident de Transport i Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, i amb el vicepresident executiu de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Dídac Pestaña, per a la realització d'estudis de millora de l'accessibilitat al transport públic.

El vicepresident de la Diputació de Barcelona, Josep Llobet, ha destacat que el conveni signat avui reformula o reprèn un acord que ja existia per treballar conjuntament per millorar l'accessibilitat, però amb la creació de l'Observatori es comptarà amb una eina important per aprofundir en les bones pràctiques que han de beneficiar tota la ciutadania. Llobet també ha dit també que Barcelona és capdavantera en accessibilitat, i que la Diputació de Barcelona treballa per traslladar les millores en aquesta matèria a altres indrets de la província, de més baixa densitat que l'Àrea Metropolitana.

Projectes, estudis i intercanvi de bones pràctiques

Amb la signatura del conveni —que tindrà un any de durada, prorrogable dos anys més—, les tres entitats volen posar en marxa l'Observatori d'Accessibilitat Universal als Transports, a partir de la col·laboració en projectes i estudis d'investigació, per intercanviar assessorament especialitzat i bones pràctiques, i impulsar la implantació de les solucions més adients pel que fa a l'accessibilitat als transports públics, tant per a la població en general com per a les persones amb diferents tipus de dificultats, que mereixen una atenció especial.

L'Observatori té com a objectius la gestió del coneixement, la recopilació d'indicadors, l'estudi de viabilitat de noves incorporacions i millores, l'establiment de protocols i la difusió i formació de la cultura de l'accessibilitat per a operadors i usuaris. S'orienta a les millores de cara a l'autonomia personal de col·lectius de persones amb discapacitat, des del punt de vista de la inclusió social, i també preveu una millora de la qualitat de vida d'altres col·lectius, especialment gent gran, infants i estrangeria.

Barcelona, un model per a Europa

El nivell d'accessibilitat de la ciutat de Barcelona i dels seus transports són contemplats com a modèlics a la resta d'Europa. El conveni té com a finalitat continuar treballant per a la millora constant en aquesta matèria. El vicepresident de Transport i Mobilitat de l'AMB, Antoni Poveda, ha assenyalat que aquest conveni ens obliga a avançar encara més, perquè les coses sempre són millorables i ha indicat que l'Observatori servirà per posar en valor tota una experiència acumulada, que moltes vegades no hem estat capaços d'explicar.

Per la seva banda, el vicepresident executiu de TMB, Dídac Pestaña, ha destacat que aquesta empresa ha manifestat sempre la voluntat d'oferir un servei públic de qualitat i ha estat sensible a la necessitat de l'eliminació de barreres, per fer possible la igualtat d'oportunitats que suposa la plena accessibilitat universal als transports. TMB i la resta dels operadors de l'Àrea Metropolitana de Barcelona porten més de 20 anys incorporant vehicles accessibles de plataforma baixa.

Bus 100% accessible, el metro al 83%

També s'han portat a terme altres millores de detall, tant en el material mòbil com en les infraestructures fixes, en els autobusos i en el metro de Barcelona, pensades per a diferents tipus de persones amb restriccions de mobilitat o d'interacció amb l'entorn. Actualment el 100% del servei d'autobús a l'àrea metropolitana, operat per TMB i per altres empreses en gestió indirecta, és accessible a persones amb mobilitat reduïda (PMR). Igualment, el 83% de les estacions de metro compten amb ascensors i altres facilitats per a PMR.

Aquestes millores repercuteixen directament sobre els públics més vulnerables, aporten també mésr seguretat i usabilitat per a la resta de la ciutadania, i són fruit d'un esforç en inversió però també en coneixement, ja que estan emparades per estudis i treballs de millora contínua en favor d'aquests públics que mereixen una atenció especial.

Des de l'any 2000 fins a l'any 2011, la Diputació de Barcelona i TMB han mantingut vigent un conveni per a la millora de l'accessibilitat, fruit del qual han resultat una sèrie d'estudis de millora i desenvolupament que es considera d'interès difondre i posar en valor. El conveni que se signa avui dóna continuïtat a aquesta tasca.

Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

També et pot interessar...

Últimes notícies