Premsa TMB

Comunicat de TCC respecte de l'operació del transport públic de Porto

Transports Ciutat Comtal (TCC), empresa filial de Moventia i participada per TMB, s'ha desvinculat de la gestió futura del transport públic de Porto de mutu acord amb Metro de Porto i STCP, les dues entitats titulars dels serveis concessionats. La desvinculació, fruit de circumstàncies sobrevingudes durant el procés administratiu de contractació, s'ha produït sense cost per a TCC i els seus socis.

TCC va ser adjudicatària per operar i mantenir el metro i bus de Porto els propers deu anys. El consorci català va presentar una oferta el 30 de desembre de 2014 que s'ajustava a les necessitats de mobilitat dels habitants de la ciutat lusitana i suposava, al mateix temps, un important avenç per a la internacionalització de la seva activitat.

El contracte de subconcessió del metro de Porto es va signar el dia 23 d'abril, dipositant TCC l'aval corresponent, per import de 18,3 milions d'euros; quedava pendent, per tant, el vistiplau del Tribunal de Comptes portuguès per poder iniciar els seus efectes. Pel que fa al contracte de bus, es va demorar a causa que, perquè pogués celebrar-se el contracte de subconcessió amb la Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP), aquesta societat havia d'ostentar els títols de concessió del servei. En data 19 de juny, STCP va comunicar a TCC que l'entitat competent havia afegit al règim general del servei públic aquests títols, iniciant-se d'aquesta manera els terminis per a la constitució de la societat subconcessionària a Portugal i la corresponent prestació de la fiança.

Mentre TCC realitzava els tràmits relatius a la subconcessió de bus, el 20 de juliol passat Metro de Porto va demanar al Tribunal de Comptes portuguès retirar el procés de fiscalització del contracte que havia signat amb TCC el 23 d'abril, per considerar que la celebració dels dos contractes de subconcessió, de bus i de metro, es troben entrelligats, i d'aquesta manera s'assegurava que els efectes del contracte de metro no s'iniciarien abans de la celebració del contracte amb la societat STCP, per d'aquesta manera salvaguardar l'interès públic, segons l'opinió de les entitats adjudicants.

Pel que fa a la prestació de la fiança de bus, TCC no va arribar a dipositar-la, per la necessitat de l'entitat financera de disposar de més temps per rectificar l'anterior aprovació de l'aval, i per valorar el risc de l'impacte negatiu que suposaven l'alteració de circumstàncies rellevants sobrevingudes des de la presentació de l'oferta, entre elles les previsions d'oferta i demanda, el nou marc regulador de l'activitat del transport de viatgers per carretera publicat el 9 de juny i el retard de quasi un any per començar la prestació del servei.

Tenint en compte aquestes circumstàncies, i donada la intenció de Metro de Porto i de STCP de promoure un nou procediment per a l'atribució de les subconcessions del bus i el metro de Porto, TCC va acordar amb aquestes entitats adjudicants la rescissió de les relacions contractuals derivades de l'adjudicació de les subconcessions.

Cal assenyalar que TCC ha estat convidada a participar per Metro de Porto i per STCP en la nova licitació que va ser rellançada el dia 22 d'agost passat, igual que la resta d'empreses que van adquirir els plecs de condicions del concurs.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Seu corporativa de TMB / Foto: Arxiu TMB

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies