Author
Rosa Avis

Els instruments de vent tornen a sonar a la xarxa del metro de Barcelona

S'inicia avui la reincorporació gradual dels músics del metro de l'AMUC amb instruments de vent, que per prevenció sanitària estaven exclosos. D'aquesta manera els intèrprets del suburbà barceloní recuperen totalment l'activitat anterior a l'estat d'alarma.

Dilluns 14 de juny és la data d’inici de la tornada progressiva dels músics amb instruments de vent al metro, prohibits fins ara com a mesura sanitària preventiva per les possibles emissions i dispersions d'aerosols en bufar l'instrument.

Aquest pla de reincorporació, consensuat entre l'Associació de Músics i Músiques del Carrer i del Metro de Barcelona (AMUC (http://amucbcn.org/es/)) i TMB, consta de dues fases. A la primera, la represa de l'activitat musical dels intèrprets d'instruments de vent s'estableix en 18 punts de músics preestablerts i amb un temps limitat a una hora i tres quarts, i es fa entre el 14 de juny i l'11 de juliol. A la segona fase, prevista entre el 12 de juliol i el 8 d'agost, el temps d'actuació s'allarga a dues hores i s'incorporen 28 punts més a la graella d'actuacions, quedant així totalment normalitzada l'activitat dels músics al metro.

Com ja es va informar, a l'estiu del 2020 (http://noticies.tmb.cat/cultura-oci/musica-ja-sona-tota-xarxa-metro-de-barcelona) es va permetre la reincorporació gradual dels músics del metro, amb excepció dels intèrprets d'instruments de vent per la capacitat de generar aerosols que impliquen aquests instruments i, per tant, pel seu potencial risc de contagi de la Covid-19. Tant el retorn dels intèrprets fa un any com l'actual previst per als de vent parteix d’estudis previs acurats per part de l'AMUC dels punts establerts per tocar a la xarxa de metro de Barcelona. S'han seleccionat els que comporten menys risc, ateses les seves característiques i espai disponible.

Amb la reincorporació dels instruments de vent, evidentment mantenint les mesures preventives necessàries i recomanades per les autoritats sanitàries, com ara no moure’s de la marca del terra, mantenir la distància de seguretat i protegir el micròfon (si en fan ús), culmina la desescalada i queda totalment normalitzada la tornada del músics del metro iniciada fa un any.

Darrera modificació
dilluns, juny 14, 2021 - 08:04

Source URL: https://noticies.tmb.cat/cultura-oci/instruments-de-vent-tornen-sonar-xarxa-metro-de-barcelona