Mostra de Cinema 'Salut, Drets i Acció!' 2017

Mostra de Cinema 'Salut, Drets i Acció!' 2017