image_gallery.jpg

Un interventor comprovant el títol de transport d'un usuari / Foto: TMB