Com actuar en cas que un viatger de Metro es trobi malament