Barcelona Bus Turístic. El bus turístic, l’original i l’oficial de Barcelona des de 1987.