Informació al client

Punt d'informació a la Sagrera / Foto: Pep Herrero (TMB)
Il·lustració sobre els deu anys de vida de la pàgina de TMB a Facebook
L'eina Vull Anar incorpora novetats que la fan més usable i intuïtiva / Imatge: TMB
Una marquesina de l'avinguda Diagonal amb la pantalla d'informació de fons / Foto: Pep Herrero (TMB)